Новини

25 Jul
2019

Във връзка със Заповед №РД48-47 от 22.07.2019г. на МЗХГ и Указания на „СЦДП” ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, уведомяваме Ви, че ТП ДГС "Горна Оряховица” разкри „Горещ” телефонен номер 088 582 5600 ... виж повече

24 Jul
2019

Работни срещи с участието на представители на Районна прокуратура, РУ на МВР, РДГ - В. Търново, Държавните горски и ловни стопанства и Централното управление на Северноцентралното държавно предприятие се провеждат в областите Габрово и В. Търново. Те с ... виж повече

22 Jul
2019


В област Силистра бе проведена поредна проверка на изпълнение на утвърдените изисквания от МЗХГ и от Агенцията за безопасност на храните, вкл. и във връзка с влязлата в сила през м. май т.г. Инструкция за прилагане на мерки по надзора след констатиране ... виж повече

19 Jul
2019

Днес, 19 юли 2019 год. в Русе, директорът на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово инж. Цветелин Миланов проведе работна среща с директорите на ДГС/ДЛС, на територията на които има установени огнища на АЧС и граничещите с тях стопанства. ... виж повече

16 Jul
2019

Над 60 представители на ловните дружини от СЛРД „Тасладжа“ гр. Стражица се събраха на 16 юли 2019 год. в гр. Стражица, за да обсъдят заедно с представители на ДГС Горна Оряховица, РДГ - Велико Търново и ОБДХ - Велико Търново мерки за справяне с африканска ... виж повече

15 Jul
2019

Служителят за комуникация с пчеларски организации и пчелари в ТП „ДГС Плачковци“ е експерт стопански дейности Илка Йоновска.Телефон за контакти – 0885164149, е-mail ilka.jonovska.plachkovtsi@scdp.bg ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч