Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 08.11.2018 Ценоразпис Ценоразпис ловни услуги 2019-2020 година cenorazpis_lovni_uslugi-2019-2020_zapoved_web.doc
Централно Управление 07.11.2018 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на СЦДП Габрово за 2019 година ГОДИШЕН_ПЛАН_ПОЛЗВАНЕ_2019_SCDP.XLSX
ДГС Горна Оряховица 05.11.2018 Ценоразпис за извършване на услуги с багер Ценоразпис за услуги с багер.pdf
Централно Управление 05.11.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис фиданки и елхи, разсадник Доростол pr_f_ss.pdf
Централно Управление 05.11.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис произведени фиданки в разсадник с. Вардим pr_f_v.pdf
Централно Управление 05.11.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценораспис, фиданки произведени в разсадник "Хотанца" 010043010.pdf
Централно Управление 31.10.2018 Нормативен документ Инструкция за обработка на лични данни instrukciq za obrabotka na li4ni danni za publikuvane.doc
Централно Управление 31.10.2018 Документ Информация за определените количества и цени на дърва за огрев предназначени за продажба по ценоразпис на физически лица от ТП на СЦДП през 2018 г. do_fl.pdf
ДГС Горна Оряховица 30.10.2018 Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен Ценоразпис за продажба на дървесина на корен.pdf
ДГС Горна Оряховица 30.10.2018 Ценоразпис за продажба на дървесина на временен горски склад Ценоразпис за продажба на дървесина на временен горски склад.pdf
ДГС Горна Оряховица 30.10.2018 Ценоразпис на фиданките и коледните елхи в разсадник "Джулюница" Ценоразпис 2018-19г. на фиданки и коледни елхи-разсадник Джулюница.pdf
Централно Управление 30.10.2018 Нормативен документ Правилник за вътрешниея трудов ред pravilnik vutre6en trudov red scdp za publikuvane.doc
Централно Управление 30.10.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис фиданки и коледни елхи - ТП ДГС Разград 2018102510.pdf
Централно Управление 30.10.2018 Разсадник (ценоразпис) Фиданки и коледни елхи - ТП ДГС Горна Оряховица elhi_go.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за ГВКС на ТП ДГС Свищов ДОКЛАД ЗА ГВКС 2018.doc.docx
ДГС Болярка 23.10.2018 Ценоразпис Ценоразпис ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Болярка.pdf
Централно Управление 22.10.2018 Нормативен документ Инструкция за вътрешна комуникация instrukciq za vutre6na komunikaciq za publikuvane.doc
Централно Управление 16.10.2018 Нормативен документ Етичен кодекс eti4en kodex.doc
Централно Управление 16.10.2018 Нормативен документ Статут ЗВО STATUT-NA-ZVO.pdf
Централно Управление 16.10.2018 Нормативен документ Правила инветаризации PRAVILA-INVENTARIZACII.pdf