Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Бяла“ Доклад ГВКС ДГС Бяла+заплахи+ГФС.pdf
ДЛС Росица 28.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия План за превенция и недопускане на ерозия 70 л, м, н, о.pdf
ДЛС Росица 28.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия План за превенция и недопускане на ерозия 70 e.pdf
ДЛС Росица 28.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия План за превенция и недопускане на ерозия 68 а,в, д.pdf
ДЛС Воден 24.08.2018 Заповед преустановяване на горскостопански дейности по време на сватбуването на благородния елен в териториалния обхват на дейност на СЦДП ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар” Zapoved_132_24082018_RDG_Ruse.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 118 б 118 б.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 д 117 д.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 в1 117 в1.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 б 117 б.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 116 о 116 о.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 115 я 115 я.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 58 м, л, г 58 м, л, г.pdf
ДЛС Росица 21.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 34 т 34 т.pdf
ДЛС Росица 20.08.2018 Планове за превенция и недопускане на ерозия 34m 34 м (2).pdf
ДЛС Воден 23.07.2018 Документ Заповед № 117/19.07.2018г. за ограничаване достъпа до горски територии за срок от 3 месеца в обхвата на РДГ Русе Заповед №117.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.docx
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг за 2017г. ДОКЛАД мониторинг2017.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация от ръководството на ТП ДГС Горна Оряховица за дългосрочна ангажираност Декларация от ръководството за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги анализ външни ефекти.docx
ДГС Разград Горска сертификация Планирани дейности на ТП ДГС Разград за 2018г. заинтересовани страни.pdf