Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра 14.09.2021 Документ Дърва за предоставяна на МН Дърва за предоставяне на МН.pdf
ДГС Буйновци 08.09.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.09.2021 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
Централно Управление 02.09.2021 Документ ДЕКЛАСИРАНИ_ЕТАП2 ДЕКЛАСИРАНИ_ЕТАП2.pdf
Централно Управление 02.09.2021 Документ КЛАСИРАНИ_ЕТАП2 КЛАСИРАНИ_ЕТАП2.pdf
Централно Управление 23.08.2021 Годишен разчет за семената Годишен разчет за необходимите семена през 2021/2022 год. Годишен разчет семена 2021-2022 г..pdf
ДГС Габрово 18.08.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово. Ценоразпис.pdf
ДГС Плачковци 09.08.2021 Документ ДГС ПЛАЧКОВЦИ- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021 ТП ДГС Плачковци_Информация.pdf
ДГС Свищов 05.08.2021 Документ Осигуряване дърва за огрев на местно население през 2021 година Инфо дърва за огрев МН 2021.pdf
ДГС Тутракан 05.08.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Тутракан Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис през 2021година.docx
ДЛС Росица 23.07.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 63 В и Ж.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Карта на ТП ДГС Горна Оряховица FE75_Listove.pdf
Централно Управление 23.06.2021 Документ Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап КОРИГИРАН_Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ от проведения мониторинг на територията на ТП "ДГС Свищов" Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Доклав ГВКС ДОКЛАД ЗА ГВКС.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Карта на ДГС Свищов карта ориентировъчна Том I.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Покана за мониторинг на ГВКС Покана за мониторинг ГВКС.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност ГВКС-без-находища.doc
Централно Управление 22.06.2021 Декларация инж. Гюнай Реджеб G_Redjeb.pdf
Централно Управление 22.06.2021 Регистър на декларации registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-22.6.2021.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Карта на ДЛС Дунав карта.pdf