Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз гр.Дулово Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз.pdf
ДГС Плачковци 15.03.2019 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ЦЕНОРАЗПИС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 година в Община Главиница Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите по общини в които ще се извършва сеч през 2019 година на Територията на ТП ДГС Тутракан Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Тутракан.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираните ГС мероприятия през 2019 г., по землища списък - планирано провеждане на ГС мероприятия2019.xlsx
ДЛС Росица 27.02.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Отдел 38 г; 39 в Противоерозионен план 38-39.pdf
ДЛС Каракуз 14.02.2019 Документ Годишно ползване на дървесина за 2019 по Общини до кметовете на Общини.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Ветово на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Ветово през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Завет на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Завет през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Русе на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Русе през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Кубрат на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Кубрат през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина през 2019г. в землищата на община Исперих годишно ползване на дървесина Община Исперих през 2019г.pdf
ДЛС Росица 21.01.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 А1 117а1.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112334_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Разград_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112412_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Главиница_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112457_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Завет_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_111956_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ. Исперих_cor.pdf
Централно Управление 08.01.2019 Документ Правилник за документооборота на СЦДП Габрово Dokumentooborot-2019.doc
ДГС Болярка 03.01.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад Ценоразпис.pdf