Новини

29 Aug
2019

5 нови капана за улов на дива свиня се изградиха през последната седмица в държавните ловностопански райони и държавните дивечовъдни участъци в обхвата на СЦДП, с което броят им достигна 60. ... виж повече

27 Aug
2019

Интензивните мероприятия за опазване на горските територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово доведоха до разкриването на 9 нарушения през изминалата седмица. 3 незаконни деяния са били констатирани, но все още са с неизвестен из ... виж повече

21 Aug
2019

Добре изсъхналите дърва намаляват разходите за отопление с около 25%, припомнят експерти от предприятието

30 618 пространствени кубически метра дърва за огрев са вече осигурени за домакинства в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие. Терито ... виж повече

21 Aug
2019

Общо 95 капана за улов на дива свиня функционират в териториалния обхват на Северноцентралното държавно предприятие в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. ... виж повече

20 Aug
2019


25.8 куб.м. дървесина са били обект на посегателство през седмицата от 12 до 18 август на територията на Северноцентралното държавно предприятие. През периода, служители на предприятието и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Р ... виж повече

20 Aug
2019

Северноцентрално държанвно предприятие – Габрово продължава усилията за борбата със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). До момента, със заповеди на Българската агенция по безопасност на храните са обявени инфектирани зони в четирите области – В ... виж повече

19 Aug
2019

Във връзка с предприетите мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, служители на Северноцентрално държавно предприятие и териториалните му поделения отговарят денонощно на „горещи“ телефонни линии. ... виж повече

16 Aug
2019

36 диви свине са били уловени, през периода от 1 до 13 август, в специални стационарни капани на територията на Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП)- Габрово. Съоръженията са част от усилията за намаляване популацията на дива свиня и борбата с Афр ... виж повече

13 Aug
2019


97 ловци са проверени при старта на ловен сезон 2019-2020 г. Ловът на дребен пернат дивеч бе открит в събота на 10 август, като при извършените проверки не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), сочи статистиката на Сев ... виж повече

07 Aug
2019

Във връзка със Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019г. на МЗХГ и Указания на СЦДП ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, ТП Държавно ловно стопанство „Каракуз“, гр. Дулово, разкри „Горещ телефон” – 0889230743 ... виж повече

06 Aug
2019

Среща с ползвателите на дивеча в отдадените държавни дивечовъдни участъци към държавните горски стопанства на СЦДП - Габрово се проведе днес във Велико Търново. Директорът на държавното предприятие инж. Цветелин Миланов запозна присъстващите всички необх ... виж повече

05 Aug
2019

Заповед № РД 48-49 от 05.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се забранява лова в ловностопанските райани, попадащи в инфектираните зони около обявени случаи на АЧС при дива свиня, като част от мерките за ограничаване и ликвид ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч