Новини

20 Aug
2019

Северноцентрално държанвно предприятие – Габрово продължава усилията за борбата със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). До момента, със заповеди на Българската агенция по безопасност на храните са обявени инфектирани зони в четирите области – В ... виж повече

19 Aug
2019

Във връзка с предприетите мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, служители на Северноцентрално държавно предприятие и териториалните му поделения отговарят денонощно на „горещи“ телефонни линии. ... виж повече

16 Aug
2019

36 диви свине са били уловени, през периода от 1 до 13 август, в специални стационарни капани на територията на Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП)- Габрово. Съоръженията са част от усилията за намаляване популацията на дива свиня и борбата с Афр ... виж повече

13 Aug
2019


97 ловци са проверени при старта на ловен сезон 2019-2020 г. Ловът на дребен пернат дивеч бе открит в събота на 10 август, като при извършените проверки не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), сочи статистиката на Сев ... виж повече

07 Aug
2019

Във връзка със Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019г. на МЗХГ и Указания на СЦДП ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, ТП Държавно ловно стопанство „Каракуз“, гр. Дулово, разкри „Горещ телефон” – 0889230743 ... виж повече

06 Aug
2019

Среща с ползвателите на дивеча в отдадените държавни дивечовъдни участъци към държавните горски стопанства на СЦДП - Габрово се проведе днес във Велико Търново. Директорът на държавното предприятие инж. Цветелин Миланов запозна присъстващите всички необх ... виж повече

05 Aug
2019

Заповед № РД 48-49 от 05.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се забранява лова в ловностопанските райани, попадащи в инфектираните зони около обявени случаи на АЧС при дива свиня, като част от мерките за ограничаване и ликвид ... виж повече

02 Aug
2019

Северноцентралното държавно предприятие предприема всички необходими мерки във връзка с изпълнение на заповед № 48-48/31.07.2019 год. на министъра на земеделието, храните и горите. Спешно бяха събрани на работна среща днес директорите на 17-те държавни го ... виж повече

01 Aug
2019

Във връзка със Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019г. на МЗХГ и Указания на СЦДП ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, ТП Държавно горско стопанство „Болярка“, гр. Велико Търново, разкри „Горещ телефон” – 0 ... виж повече

31 Jul
2019

Заповед № 48-48/31.07.2019 год. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространение на АЧС ... виж повече

29 Jul
2019

Благотворителен концерт с изложба се състоя край обновената туристическа база на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово в Узана, организиран от Сдружение „РУСАЛЯ” със съдействието на СЦДП.
Събрани бяха над 1700 лв. в подкрепа на дейността на ед ... виж повече

29 Jul
2019

Във връзка с предприетите мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, в изпълнение заповед №РД 48-47/22.07.2019 г. на министъра на МЗХГ и дадени указания от СЦДП - гр.Габрово, ТП ДГС "Габрово“, считано от 29.07.2019 г. разкри „ГОРЕЩ“ телефонен ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч