Пон - Пет 8:30 - 17:00

17292
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 08.07.2024
Втора дата
Обект/и № 3
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 127,460.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17291
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 27.06.2024
Втора дата
Обект/и № 2401
Данни за дървесината ...
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 10,103.87 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17290
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 25.06.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 40,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17293
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 16.06.2024
Втора дата 17.06.2024
Обект/и № 2422
Данни за дървесината бл, гбр, цр, здб, бк, трп, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,483.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17285
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 28.05.2024
Втора дата
Обект/и № 24-1
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 30,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17286
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 28.05.2024
Втора дата
Обект/и № 24-2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 69,580.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17287
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.05.2024
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 30,836.89 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17289
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.05.2024
Втора дата 17.05.2024
Обект/и № 2417
Данни за дървесината бб, здгл, вбр, трп, врб, бк, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 43,357.12 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17288
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 14.05.2024
Втора дата 15.05.2024
Обект/и № 24017
Данни за дървесината тп, врб, цр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,146.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17283
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 10.05.2024
Втора дата
Обект/и № 1,2,3
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 13,996.15 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17282
Поделение ДГС Елена
Първа дата 30.04.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17284
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 24.04.2024
Втора дата 25.04.2024
Обект/и № 24014, 24015, 24016
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, чрш, трп, см, дгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 186,030.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17275
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 23.04.2024
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 190,074.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17280
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 22.04.2024
Втора дата
Обект/и № позшции №1, №2,№3, №4
Данни за дървесината бк, бб,чб,гбр, дгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 57,300.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17266
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 19.04.2024
Втора дата
Обект/и № 2401
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 21,350.29 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17274
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 19.04.2024
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 128,753.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17276
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 16.04.2024
Втора дата 16.04.2024
Обект/и № 241
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 165,240.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17281
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 12.04.2024
Втора дата 13.04.2024
Обект/и № 2478
Данни за дървесината бк, гбр, здб, чрш, трп, яв, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 44,648.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17270
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 09.04.2024
Втора дата 09.04.2024
Обект/и № 242
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 15,804.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17269
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 04.04.2024
Втора дата
Обект/и № ЛКД 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 28,048.22 лв. без ДДС
Виж пълна информация