Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15422 Централно Управление 20.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Доставка на техника на лизинг за нуждите на СЦДП“ Виж пълна информация
15402 ДГС Буйновци 08.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15428 ДГС Елена 08.08.2018 1847 бк,гбр,здб Добив на дървесина 8,808.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15429 ДГС Елена 08.08.2018 1847-1 бк, гбр,здб Продажба на дървесина 24,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15430 ДЛС Каракуз 08.08.2018 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; цр; бл; кдб; пляс; мжд; срлп; гбр; кл; глд; кгбр; здб; Добив на дървесина 119,020.55 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на временен склад. Виж пълна информация
15426 ДГС Болярка 07.08.2018 1829 бб, см, бк, гбр, здб Добив на дървесина 7,500.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
15427 ДГС Болярка 07.08.2018 1830 лп, здб, цр, пкл, гбр, бл Добив на дървесина 2,800.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
15420 ДЛС Каракуз 01.08.2018 09.08.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 122,295.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ Ечемик - реколта 2018г. Пшеница- реколта 2018г. Слънчоглед реколта 2018г. Виж пълна информация
15417 ДГС Буйновци 31.07.2018 1819, 1823, 1824 бб, здгл, бк, гбр, здб, шс, трп, ак Добив на дървесина 59,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на вр. склад на дървесина, направа/ремонт на извозни тракторни пътища и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15423 ДГС Плачковци 30.07.2018 1833,1834 бб, см, бк, трп, гбр, брз,яв, здгл, ива, вб Продажба на дървесина 97,993.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация
15424 ДГС Плачковци 30.07.2018 1833,1834 бб,бк,брз,гбр,здгл,см,трп,яв,ива,вб Добив на дървесина 87,404.00 лв. без ДДС
Предмет: добив /сеч и извоз до временен склад/на маркирана дървесина, товарене, разтоварване и транспорт на технологична дървесина Виж пълна информация
15414 ДГС Сеслав 27.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 49,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на комбинирани фуражи за фазани за нуждите на ДГС Сеслав – гр.Кубрат Виж пълна информация
15415 ДГС Елена 27.07.2018 1843-1, 1844-1 бб,бл,цр Продажба на дървесина 21,525.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15419 ДГС Разград 27.07.2018 Доставки 5,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на товарене, транспортирането и разтоварване на дървесина от временен до централен склад в Обект№1 Виж пълна информация
15421 ДГС Разград 27.07.2018 Доставки 6,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на товарене, транспортирането и разтоварване на ТИР на дървесина от временен склад в Обект№2 Виж пълна информация
15416 ДЛС Росица 26.07.2018 18118, 18119, 18120, 18121, 18122,18123,18124 бк,бб, чб, см, дгл Продажба на дървесина 248,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
15425 ДЛС Росица 26.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА БОЯ СПРЕЙ РАЗРЕДИТЕЛ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА МАРКИРАНЕ НЕОБХОДИМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15408 ДГС Елена 24.07.2018 1841 бк, гбр, бб, см Добив на дървесина 11,657.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15409 ДГС Елена 24.07.2018 1841-1 бк, гбр, бб, см Продажба на дървесина 33,225.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15407 Централно Управление 22.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка на пластини за маркиране на дървесина за нуждите на „СЦДП” ДП Габрово и неговите териториални поделения за 2018г” Виж пълна информация