СЦДП въведе дистанционна форма на работа за своите служители

17 Mar
2020
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение на територията на страната, Северноцентрално държавно предприятие – Габрово предприе мерки за защита здравето на служителите си и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.
Централният офис и стопанствата към СЦДП ще функционират без прекъсване, по графици и състав, утвърдени от директора на предприятието и ръководителите на 17-те териториални поделения на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград.
Със заповед на директора на Северноцентрално държавно предприятие от 16 март, се въвежда дистанционна форма на работа в домашна среда за служителите. Полагащите дистанционен труд са задължени да спазват работното време при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.
Препоръчва се на всички служители да избягват пътуванията извън съответното населено място, да ограничат социалните си контакти и да не излизат от домовете си, освен по неотложни медицински и продоволствени причини.
Със същата заповед се забранява използването на ловните домове и други бази на територията на СЦДП. Срокът на заповедта е до официалната отмяна на извънредното положение в страната.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч