Работна среща с директорите на териториални поделения във връзка с Африканската чума се проведе днес в Русе

19 Jul
2019
Днес, 19 юли 2019 год. в Русе, директорът на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово инж. Цветелин Миланов проведе работна среща с директорите на ДГС/ДЛС, на територията на които има установени огнища на АЧС и граничещите с тях стопанства. Срещата е свикана във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в страната и установените огнища на територията на предприятието.
Основни теми на дискусията бяха спешните мерки по надзор и предотвратяване на разпространението на заболяването, организиране, координиране, контролиране и стриктно изпълнение на заповедите и указанията на министъра на земеделието, храните и горите, стриктно спазване и прилагане на одобрената от МЗХГ Инструкция № РД 04-1/19.04.2019 год. за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на АЧС, също така и необходимите действия които трябва да се предприемат за ограничаване на дейностите в застрашените и инфектираните райони и засилване и стриктно спазване на мерките за биосигурност.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч