Проверките в горите продължават, хванати са четирима нарушители

27 Mar
2020
През едноседмичния период от 16 до 22 март служители на Северноцентралното държавно предприятие и 17-те му териториални поделения са извършили общо 407 проверки, в рамките на непрекъснатите дейности по опазване на горските територии. Проверени са 136 обекта за дърводобив, 216 превозни средства, както и 55 физически лица.

Общо пет са констатираните нарушения на Закона за горите, като четири от тях са разкрити, а към момента едното е с неизвестен извършител. На установените извършителите са съставени актове, въз основа на които ще бъдат наложени съответните наказания.

Общо по разкритите и неразкрити нарушения 2.7 кубически метра дървесина са били обект на нерегламентирана дейност през седемте дни.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч