Продължават интензивните проверки в горите в обхвата на СЦДП

10 Sep
2019
Общо 479 проверки са извършени за седем дни в рамките на непрекъснатите дейности по опазване на горски територии в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие, показва регулярната седмична справка.
В периода от 2 до 9 септември служители на предприятието и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград са проверили 137 обекти за дърводобив, 237 превозни средства, 33 ловци и 72 други физически лица.
През седмицата няма констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Десет са установените деяния, които са в разрез със Закона за горите, като четири от тях към момента са с неизвестен извършител. На нарушителите по останалите шест случая са съставени актове, очаква се налагането на съответните наказания. Общо 10.25 кубически метра дървесина са били обект на посегателство по разкритите и неразкрити нарушения.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч