Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

1 451 проверки в горите на СЦДП през месец април

07.05.2024

1 451 проверки са извършили горските служители в горите от обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец април, сочат справките на предприятието за дейностите по опазване на горските територии.
Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В периода 01-30.04.2024 г. са проверени 675 автомобила, 17 ловци и 243 други физически лица, извършвали дейности в горите. Извършени са и 516 инспекции на обекти за добив на дървесина. В резултат на контролната дейност, служителите на предприятието са съставили 12 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с неспазване на разпоредбите на Закона за горите. 8 са издадените констативни протоколи за нарушения – 2 с неизвестен извършител и 6 с известен извършител, но без АУАН.
Дървесината, станала обект на посегателство през месец април е в размер на
18,3 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират 1 каруца, 1 кон, 1 моторен трион, както и незаконно добити дърва за огрев.
Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово ще продължат да се извършват със засилен интензитет, с цел превенция и недопускане на нарушения.