Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 27.05.2020 Ценоразпис ценоразпис на добита дървесина на временен склад Документ (1).pdf
ДГС Тутракан 27.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Тутракан през 2020 г. Ценоразпис 2020год..pdf
ДЛС Каракуз 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Tsenorazpis-za-prodazhba-na-darvesina-ot-vremenen-sklad.rar
ДЛС Дунав 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в ДЛС "Дунав" през 2020 г. cenorazpis.xls
ДГС Свищов 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад в сила от 01.01.2020 г. при ТП ДГС Свищов 2020Ценоразпис от вр. склад-ДГС Свищов.pdf
ДГС Габрово 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад в сила от 02.01.2020 г. Ценоразпис 2020.pdf
ДГС Горна Оряховица 22.05.2020 Ценоразпис Цени за продажба на дървен материал от временен горски склад по дървесни видове и сортименти ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад в сила от 15.05.2020 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Буйновци 19.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад, при ТП ДГС Буйновци ценоразпис за продажба на добита дървесина, на временен склад, при ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Силистра 19.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис 18.05.2020 г. Ценоразпис 18.05.2020.pdf
ДЛС Воден 09.04.2020 Ценоразпис Ценоразпис проджаба на дървесина, натоварена на превозно средство Cenorazpis_Ton_cor.pdf
ДГС Свищов 09.03.2020 Ценоразпис Ценоразпис технологична дървесина временен склад Ценоразпис технологична дървесина09032020.pdf
ДГС Свищов 19.02.2020 Ценоразпис Ценоразпис добита техологична дървесина за тон Ценоразпис техн.дървесина за тон19022020.pdf
ДГС Елена 17.02.2020 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен Ценоразпис стояща дървесина на корен14012020.pdf
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценорозпис остатъци от дървесина Ценоразпис остатъци от дървесина14012020.pdf
ДГС Горна Оряховица 24.10.2019 Ценоразпис Ценоразпис за фиданките и коледните елхи 2019-2020 - разсадник "Джулюница" Ценоразпис за фиданките и коледните елхи 2019-2020.xlsx
Централно Управление 17.10.2019 Ценоразпис Информация за единицните цени на сключените сделки при закупуване на горски територии - собственост на физически лица, от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите през 2016-2017 г. Ед. цени 2016-2017 г.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.09.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад ценоразпис - от склад.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.09.2019 Ценоразпис Ценоразпис на стояща дървесина на корен ценоразпис - на корен.pdf