Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци 08.09.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.09.2021 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Габрово 18.08.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово. Ценоразпис.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен в сила от 01.03.2021г. ценоразпис 01,03,2021 стояща дървесина.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад в сила от 01.03.2021г. ценоразпис 01,03,2021 временен склад.pdf
ДГС Бяла 04.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.PDF
ДГС Елена 02.03.2021 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДЛС Каракуз 01.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба дървесина от временен склад .pdf
ДГС Разград 26.02.2021 Ценоразпис ценоразпис 2021г. 011181702.pdf
ДГС Сеслав 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина съгласно чл.71, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в сила от 01.03.2021г. ценоразпис дървесина по чл 71 от Наредбата022.pdf
ДГС Сеслав 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.03.2021г. ценоразпис дървесина от склад в сила от 01032021.pdf
ДЛС Росица 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажните цени на добита дървесина от временен склад Ценоразпис за продажните цени на добита дървесина от временен склад.pdf
ДГС Тутракан 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Тутракан, считано от 01.03.2021 г. Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Плачковци 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_2021г..pdf
ДГС Буйновци 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.03.2021 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Болярка 26.02.2021 Ценоразпис ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад, в сила от 01.03.2021 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на остатъците от дървесина и вършина в сечището след тяхното освидетелстване, франко сечище без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис остатъци-2021.doc
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина, франко временен склад без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис-2021 от Склад.docx
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на стояща дървесина на корен, без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис на корен – 2021.doc
ДГС Горна Оряховица 11.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен в сила от 03.02.2020г. 1_20210211_0003.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис 2020-2021г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница". 1_20210211_0005 11,02 Ф.pdf