Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

17.05.2024 ДГС Свищов Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Свищов Свали файла
16.05.2024 ДГС Горна Оряховица Резюме на планиращи документи на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
16.05.2024 ДГС Горна Оряховица Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
16.05.2024 ДГС Болярка Карта по ГСП 2023 г. на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Свали файла
16.05.2024 ДГС Свищов Карта на землищата на ТП "ДГС - Свищов" Свали файла
15.05.2024 ДГС Свищов Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на ГС дейности ТП ДГС Свищов Свали файла
15.05.2024 ДГС Болярка Списък на видовете растения и животни, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, които се срещат на територията на ТП ДГС „Болярка“ Свали файла
15.05.2024 ДГС Болярка Декларация за дългосрочна ангажираност Свали файла
15.05.2024 ДГС Свищов Резюме документи ТП ДГС Свищов Свали файла
14.05.2024 ДГС Свищов Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов и извън нея Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

29.04.2024 ДЛС Дунав Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица в ДЛС Дунав Свали файла
18.03.2024 ДГС Елена Ценоразпис Свали файла
18.03.2024 ДГС Буйновци Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 13.03.2024 г. Свали файла
15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба от временен горски склад на добита дървесина по чл.111 от ЗГ Свали файла
15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 12.02.2024г. за юридически и еднолични търговци Свали файла
06.03.2024 ДГС Свищов Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва, натоварени на ТИР в сила от 29.02.2024г. Свали файла
05.03.2024 ДЛС Каракуз Ценоразпис за продажба на добита дървесина за физически лица по чл. 111 от ЗГ. Свали файла
23.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад Свали файла
23.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва, натоварени на ТИР Свали файла
23.02.2024 ДЛС Воден ценоразпис добита дървесина-физически лица по чл.111 от ЗГ Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини