Резултати - Етап 1 от процедура за закупуване на горски територии в района на СЦДП Габрово

При възникнали въпроси, тел. 066 816 046 – Росица Гатева

Правила за закупуване на горски територии