Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Севлиево Горска сертификация Доклад от проведения мониторинг през 2018год. Доклад от проведен мониторинг през 2018год.pdf
ДГС Севлиево Горска сертификация Писмо до всички заинтересовани страни писмо до заинтересованите страни.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад ГВКС Доклад ГВКС ДГС Сеслав.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация ДОКЛАД ЗА ГВКС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ GVKS-Plachkovci_final-sys-zaplahii.doc
ДГС Севлиево Горска сертификация Доклад за ГВКС Доклад ГВКС ДГС Севлиево.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Доклад ГВКС ДГС Болярка.doc
ДГС Разград Горска сертификация Доклад ВКС Разград - актуализиран 2019г Доклад ВКС Разград - актуализиран 2019.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни относно публикуван анализ на ДГС Буйновци писмо-заинт.страни относно анализа.doc
ДГС Разград Горска сертификация Териториален обхват на ТП ДГС Разград gsub-t.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни във връзка с ОСВ от дейността на ТП ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни ОСВ.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Буйновци оценка на социалното въздействие от дейността.docx
ДГС Елена Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни писмо актуализиран доклад ГВКС.doc
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност на територията на ДГС Елена доклад ГВКС 2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни относно доклад за ГВКС ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни доклад ГВКС.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност на ДГС Буйновци доклад ГВКС 2019.doc
Централно Управление 18.06.2019 Нормативен документ Тръжен регламент trujni reglamenti za el turgove 17.6.2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности за 2019 г. на територията на ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2019.docx
ДГС Разград Горска сертификация Доклад мониторинга за 2018г на ТП ДГС Разград Доклад мониторинг 2018 ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Горна Оряховица 17.06.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на семена Ценоразпис 2018 2019 семена.xlsx