Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 75 и.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 33 б.pdf
ДГС Елена 11.07.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти на временен горски склад ЦЕНОРАЗПИС .pdf
ДГС Буйновци 10.07.2019 Документ Информация за продажба на дървесина на физически лица за лична употреба 2019 г. ДГС Буйновци информация ФЛ 2019.doc
ДГС Свищов 05.07.2019 Документ ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Свищов през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис Местно население 2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила относно сигнали при ТП ДГС Буйновци Vatreshni_pravila_signali_DGS_Buinovtsi.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклод ГВКС - Тутракан 2019год. - актуализиран Doklad-GVKS-DGS-Tutrakan-aktualiziran-2019 (1).docx
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за Гори с висока консервационна стойност на ТП "ДГС Бяла" Доклад ГВКС ТП ДГС Бяла.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад ГВСК ДЛС Воден-Ири Хисар Доклад ГВКС ДЛС Воден.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Гори с висока консервационна стойност ГВКС.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад за ГВКС ДЛС Каракуз.docx
ДГС Елена Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни писмо до заинтересованите страни.doc
ДГС Елена Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС ЕЛЕНА Оценка на соц.въздействие.doc
ДГС Разград Горска сертификация Писмо до всички заинтересовани страни за материали по сертификация Писмо инфо заинтересовани страни 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2019 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2019-converted.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВКС ДГС Г. Оряховица, актуализиран 2019г. Доклад -ГВКС_ДГС-Г.Оряховица_2015г._Актуализиран 2019 г..doc
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад горска сертификация Доклад за ГВКС на ДГС Свищов.docx
ДГС Силистра 28.06.2019 Документ ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Силистра” /качен-2019/ Доклад ГВКС ДГС Силистра 2019.docx
ДГС Севлиево Горска сертификация Списък на дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни условия.pdf
ДГС Севлиево Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf