Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз Горска сертификация Заинтересовани страни Писмо заинетресовани страни .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика за управление Политика за управление на горите .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила спорове работници Vatreshni pravila sporove .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила корупция Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ловно стопански план DLS_Karakuz_zapiska_lovna-.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Декларация Декларация .pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме_анализ на промените в състоянието на ГВКС_ДГС Плачковци Резюме_анализ на промените в състоянието на ГВКС_ДГС Плачковци.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация сисък на недървесни горски продукти сисък на недървесни горски продукти.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Предвидено ползване в ДГС Разград 2020 Предвидено ползване в ДГС Разград 2020.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад мониторинг 2019 ТП ДГС Разград Доклад мониторинг 2019 ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 na ТП ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 na ТП ДГС Разград.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Доклад за ГВКС / за територията на бившето ДГС Севлиево/ Доклад ГВКС ДГС Севлиево2020г.doc
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг през 2019г. Резюме мониторинг 2019.doc
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2020г. НДГП 2020.doc
ДГС Сеслав Горска сертификация Обем на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2020/2021 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис дърва местно население 2020 2021.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност за 2020 г. 2020 Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност за 2019 г. 2019 Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf