Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги в ДЛС Росица / на територията на бившото ДГС Севлиево/ Списък на дървестните и недървестните продукти ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги в ДЛС Росица Списък на дървестните и недървестните продукти ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Информация за планираните сечи по подотдели и землища списък на планираните мероприятея през 2020г.ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Информация за планираните сечи по подотдели и землища Списък планирани мероприятия ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика на ДЛС Росица срещу корупция Политика на ТП ДЛС Росица срещу корупция.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ДЛС Росица/ за територията на бившото ТП ДГС Севлиево/ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ДЛС Росица Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Декларация декларация на ТП ДЛС Росица към принципите и критериите на сертификациятя.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за лицата подали сигнали за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Горскостопански дейности Писма Кметове .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Заинтересовани страни Писмо заинетресовани страни .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика за управление Политика за управление на горите .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила спорове работници Vatreshni pravila sporove .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила корупция Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ловно стопански план DLS_Karakuz_zapiska_lovna-.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Декларация Декларация .pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме_анализ на промените в състоянието на ГВКС_ДГС Плачковци Резюме_анализ на промените в състоянието на ГВКС_ДГС Плачковци.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит.pdf