Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Севлиево Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Политика на ТП СГС Севлиево срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила за разрешаване на сорове .pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика на ДГС Сеслав срещу корупцията и сродни на нея явления политика срещу корупцията.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планирани горскостопански мероприятия - ДГТ - ДГС Буйновци списък - планирано провеждане на ГС мероприятия.xlsx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на Горскостопански план - 2012 г. на ДГС Буйновци резюме ГСП 2012 г. ДГС Буйновци.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Дърва за местно население за 2018 дърва за местно население 2018.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013г. на ТП ДГС Сеслав резюме ГСП 2013г.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП "ДГС Бяла" Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила на ТП "ДГС Бяла" за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове ДГС Бяла Вътрешни правила за разрешаване на спорове вТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на видове растения и животни включени в конвекцията за международна търговия със застрашени видове Index_of_CITES_Species_[CUSTOM]_2018-06-21 08_33.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Бобонков.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Хюсеин.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Хараламов.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Узунов.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Татарджийска.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Т Димитров.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Степанов.pdf