Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС-Свищов Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове .pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС „Росица“ по Принцип 7 ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „РОСИЦА“.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти по Принцип 5 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги по Принцип 5 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Декларация - дългосрочна ангажираност по Принцип 1 1.8 Declaration commitment_FSC_PfA.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика срещу корупция по Принцип 1 1.7_Политика срещу корупция.docx
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за корупция по Принцип 1 1.7_Вътрешни правила-корупция.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове по Принцип 1 1.6-2.6-4.6_Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
Централно Управление 15.11.2017 Документ Годишен план за ползване на дървесина 2018г. SCDP_GodPlan_polzvane_2018.xlsx
Централно Управление 13.02.2017 Документ Общи условия на договорите за възлагане на лесокултурни дейности Obshti uslovia dogovori LKM_web.pdf
Централно Управление 26.01.2017 Документ Общи условия договори ползване. zapoved_Obshti uslovia dogovori_polzvane_25-01-2017_last (1).doc
Централно Управление 02.11.2016 Документ Утвърдени минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм и услугите за организиран ловен туризъм cenorazpis_lovni_uslugi-2017-2018_zapoved_web.doc
Централно Управление 18.07.2016 Документ zapoved_RD 49-267 ot 13.07.2016 Pravila zakupuvane na gori ot DGP.pdf zapoved_RD 49-267 ot 13.07.2016 Pravila zakupuvane na gori ot DGP.pdf