Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за Гори с висока консервационна стойност на ТП "ДГС Бяла" Доклад ГВКС ТП ДГС Бяла.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад ГВСК ДЛС Воден-Ири Хисар Доклад ГВКС ДЛС Воден.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Гори с висока консервационна стойност ГВКС.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад за ГВКС ДЛС Каракуз.docx
ДГС Елена Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни писмо до заинтересованите страни.doc
ДГС Елена Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС ЕЛЕНА Оценка на соц.въздействие.doc
ДГС Разград Горска сертификация Писмо до всички заинтересовани страни за материали по сертификация Писмо инфо заинтересовани страни 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2019 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2019-converted.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВКС ДГС Г. Оряховица, актуализиран 2019г. Доклад -ГВКС_ДГС-Г.Оряховица_2015г._Актуализиран 2019 г..doc
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад горска сертификация Доклад за ГВКС на ДГС Свищов.docx
ДГС Силистра 28.06.2019 Документ ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Силистра” /качен-2019/ Доклад ГВКС ДГС Силистра 2019.docx
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни условия.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Доклад от проведения мониторинг през 2018год. Доклад от проведен мониторинг през 2018год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Писмо до всички заинтересовани страни писмо до заинтересованите страни.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад ГВКС Доклад ГВКС ДГС Сеслав.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация ДОКЛАД ЗА ГВКС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ GVKS-Plachkovci_final-sys-zaplahii.doc
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Доклад за ГВКС Доклад ГВКС ДГС Севлиево.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Доклад ГВКС ДГС Болярка.doc
ДГС Разград Горска сертификация Доклад ВКС Разград - актуализиран 2019г Доклад ВКС Разград - актуализиран 2019.pdf