Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина от "Франко" временен склад в сечището на територията на ТП "ДГС-Силистра" ценоразпис ДГС-Силистра.pdf
ДГС Разград 20.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис 2019 ТП ДГС Разград за продажните цени на дървесина от временен склад, централен склад и остатъци от дървесина и вършина Cenorazpis 2019.pdf
ДЛС Росица 20.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис дървесина от склад Ценоразпис добита дървесина 20190102.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Планувани дейности в ТП ДГС Севлиево през 2019 год. пранувани дейности в ТП ДГС Севлиево през 2019год.pdf
Централно Управление 16.08.2019 Документ Африканска чума по свинете - телефони за сигнали дежурни телефони АЧС.pdf
ДГС Елена 13.08.2019 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
Централно Управление 05.08.2019 Заповед Заповед № РД 48-49/05.08.2019 год. на МЗХГ Zapoved_RD48-49_05082019_web.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед автомобили.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед за подборен лов от служители на ТП ДГС Тутракан.pdf
ДГС Елена 24.07.2019 Документ Заповед № 176 ОТ 24.07.2019 Г. Заповед № 176 от 24.07.19 г..pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 ч.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 115 о.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 105 о.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 75 и.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 33 б.pdf
ДГС Елена 11.07.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти на временен горски склад ЦЕНОРАЗПИС .pdf
ДГС Буйновци 10.07.2019 Документ Информация за продажба на дървесина на физически лица за лична употреба 2019 г. ДГС Буйновци информация ФЛ 2019.doc
ДГС Свищов 05.07.2019 Документ ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Свищов през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис Местно население 2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила относно сигнали при ТП ДГС Буйновци Vatreshni_pravila_signali_DGS_Buinovtsi.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклод ГВКС - Тутракан 2019год. - актуализиран Doklad-GVKS-DGS-Tutrakan-aktualiziran-2019 (1).docx