Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Разград Горска сертификация Териториален обхват на ТП ДГС Разград gsub-t.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни във връзка с ОСВ от дейността на ТП ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни ОСВ.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Буйновци оценка на социалното въздействие от дейността.docx
ДГС Елена Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни писмо актуализиран доклад ГВКС.doc
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност на територията на ДГС Елена доклад ГВКС 2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни относно доклад за ГВКС ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни доклад ГВКС.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност на ДГС Буйновци доклад ГВКС 2019.doc
Централно Управление 18.06.2019 Нормативен документ Тръжен регламент trujni reglamenti za el turgove 17.6.2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности за 2019 г. на територията на ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2019.docx
ДГС Разград Горска сертификация Доклад мониторинга за 2018г на ТП ДГС Разград Доклад мониторинг 2018 ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Горна Оряховица 17.06.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на семена Ценоразпис 2018 2019 семена.xlsx
ДГС Елена Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските мероприятия анализ външни ефекти.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2018 г. при ТП ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторинг 2018.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на екосистемните услуги, предоставяни от ДГС Буйновци 2019 г. списък екосистемни услуги 2019 ДГС Буйновци.docx
ДГС Разград Горска сертификация Ползване в ДГС Разград за 2019г. Ползване в ДГС Разград 2019.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса през 2018 г. в ТП ДГС Буйновци отчет добита маса 2018.pdf
ДГС Буйновци 17.06.2019 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП ДГС Буйновци ГП 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2019г. на ТП ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2019 na ТП ДГС Разград-converted.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС Елена списък екосистемни услуги.doc