Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16040 ДГС Тутракан 18.12.2019 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 тп, срлп, ак, цр,пляс Добив на дървесина 98,637.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16041 ДГС Тутракан 18.12.2019 20101 и 20102 срлп, пляс, цр Добив на дървесина 83,669.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16029 ДГС Севлиево 17.12.2019 2004,2005,2006МТ,2007МТ ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл Продажба на стояща дървесина корен 160,659.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 16029 на ДГС Севлиево от 17.12.2019 е прекратена!
16030 ДГС Севлиево 17.12.2019 2008,2009,2010,2011,2012 ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл Добив на дървесина 68,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс Виж пълна информация
Процедура № 16030 на ДГС Севлиево от 17.12.2019 е прекратена!
16032 ДГС Горна Оряховица 17.12.2019 2016 бб, бл, срлп, чб, чдб Добив на дървесина 25,349.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, транспортиране /подвоз/ и разтоварване на ТИР на дървесина в обект №2016 Виж пълна информация
16017 ДЛС Воден 16.12.2019 2011 цр,бл,кгбр,мжд,кл Добив на дървесина 31,560.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16018 ДЛС Воден 16.12.2019 2012 срлп,пляс,цр,гбр,кгбр,чдб,мжд,бл, Добив на дървесина 49,720.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16019 ДЛС Воден 16.12.2019 2013 лдб,цр,кл,пляс,гбр, Добив на дървесина 21,240.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16028 ДГС Тутракан 16.12.2019 204901, 204902, 204903, 204904, 204905, 204906, 204907, 204908, 204909, 204910 тп, срлп,ак Продажба на стояща дървесина корен 478,981.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Тутракан ", СЦДП ДП– Габрово Виж пълна информация
16031 ДГС Елена 16.12.2019 2018 2019 2020 ак, кгбр, цр, бб,чб, мжд Добив на дървесина 31,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, подвоз и претоварване на ТИР станция на маркирана дървесина Виж пълна информация
16038 ДГС Елена 16.12.2019 2018-1 2020-1 ак, здб, цр, бк кгбр, мжд Продажба на дървесина 39,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16039 ДЛС Каракуз 16.12.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 6,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на балирано сено -люцерна- 2019г Виж пълна информация
16045 ДЛС Каракуз 16.12.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на царевица -реколта 2019г Виж пълна информация
16003 ДГС Болярка 11.12.2019 2010; 2011 ак, ббрс, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 135,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2010 и 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16003 на ДГС Болярка от 11.12.2019 е прекратена!
16004 ДГС Болярка 11.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ак, бб, ббрс, бк, бл, гбр, глд, гло, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, тп, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 449,103.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Виж пълна информация
16005 ДГС Болярка 11.12.2019 2012 здб, лп Продажба на дървесина 78,649.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 2012 Виж пълна информация
Процедура № 16005 на ДГС Болярка от 11.12.2019 е прекратена!
16006 ДГС Габрово 11.12.2019 2013-2028 бк,явр,гбр,акц,бб,см,здгл,здб,чб,чдб,лп,срлп,цр,бл,кгбр Добив на дървесина 99,526.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16007 ДГС Габрово 11.12.2019 2029-2034 бб,чб,бк,здгл,трп,акц,гбр,см,врб Добив на дървесина 66,564.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР - обекти 2029-2034 Виж пълна информация
16008 ДГС Габрово 11.12.2019 2023-2034 см,чдб,чб,бл,цр,акц,бк,гбр,бб,лп,кгрб,здгл,чрш.трп,врб Продажба на дървесина 200,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина. Обекти 2023-2034 Виж пълна информация
16025 ДЛС Воден 10.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар”при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация