Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16024 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20008 СР бк Добив на дървесина 19,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16002 ДГС Разград 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебни автомобили,техника и мотоциклети, собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово, стопанисвани отТП ДГС Разград за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
16054 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16057 ДГС Разград 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Разград, със застраховка "Гражданска отговорност за МПС" за 2020 година. Виж пълна информация
16058 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година Виж пълна информация
16059 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
16061 ДГС Габрово 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка гражданска отговорност за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
16056 ДГС Силистра 27.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СИЛИСТРА” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС Виж пълна информация
16009 ДГС Свищов 23.12.2019 2001МТ тп Добив на дървесина 62,672.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дърводобив-сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16010 ДГС Свищов 23.12.2019 2002 тп,врб,дж,чер,глд Добив на дървесина 33,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив-сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16055 Централно Управление 23.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Североцентрално държавно предприятие ДП Габрово“ Виж пълна информация
16014 ДЛС Росица 20.12.2019 23.12.2019 20109 МТ, 20110 МТ, 20111 МТ, 20112 МТ, 20113 МТ, 20114 МТ, 20115 МТ бб, чб, см, дгл, бк Продажба на дървесина 478,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
16015 ДЛС Росица 20.12.2019 23.12.2019 20001, 20002, 20003, 20004 бб, см, дгл, бк, гбр, яв, трп Добив на дървесина 133,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16033 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2001 МТ ак,гбр,пкл Добив на дървесина 74,219.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16034 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2002 МТ ак,срлп,здб,яв,цр,пяс Добив на дървесина 74,897.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16035 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2003МТ ак,пбрс,пяс,мжд Добив на дървесина 54,767.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16036 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2004, 2005, 2006 срлп, здб,мжд,кгбр,цр,бл, пяс, яв,ак Добив на дървесина 173,432.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16037 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2007 срлп,бл,ак,кгбр,цр,мжд Добив на дървесина 22,594.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16020 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-2 чб, яс, яв, срлп, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак Продажба на дървесина 44,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16026 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-1 лп, чб, бб Добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация