Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4188 ДГС Разград 01.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4237 Централно Управление 01.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка на едрогабаритна техника Виж пълна информация
4674 ДГС Омуртаг 01.08.2012 Добив на дървесина 128,257.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4760 ДГС Плачковци 01.08.2012 Добив на дървесина 39,326.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4148 ДГС Тутракан 31.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4686 ДГС Буйновци 31.07.2012 Продажба на дървесина 420,850.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4708 ДЛС Воден 31.07.2012 Доставки 87,000.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
4567 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 80,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4570 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 125,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4573 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 89,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4576 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 117,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4579 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 85,203.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4582 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 105,156.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4545 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 53,592.22 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4548 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 42,843.75 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4552 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,958.63 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4555 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,537.09 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4558 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 65,343.93 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4561 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 64,101.78 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4659 ДГС Елена 27.07.2012 Добив на дървесина 78,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация