Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3073 ДГС Горна Оряховица 26.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3333 ДГС Силистра 26.03.2012 Добив на дървесина 41,728.54 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3113 ДГС Плачковци 22.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
2983 ДГС Буйновци 21.03.2012 Продажба на дървесина 235,954.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
2989 ДГС Горна Оряховица 21.03.2012 Добив на дървесина 64,806.60 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3024 ДГС Буйновци 21.03.2012 Продажба на дървесина 235,954.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3071 ДГС Горна Оряховица 21.03.2012 Добив на дървесина 64,806.60 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3202 ДГС Севлиево 21.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3204 ДГС Севлиево 21.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3464 ДЛС Воден 21.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 157,017.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3030 ДГС Буйновци 20.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3492 ДЛС Каракуз 20.03.2012 Добив на дървесина 201,954.16 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2987 ДГС Горна Оряховица 19.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 66,194.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3069 ДГС Горна Оряховица 19.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 66,194.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3111 ДГС Плачковци 19.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3490 ДЛС Каракуз 19.03.2012 Добив на дървесина 223,146.64 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3212 ДГС Сеслав 16.03.2012 Добив на дървесина 85,217.84 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3513 ДЛС Росица 16.03.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 9,950.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи 11бр. Виж пълна информация
3468 ДЛС Дунав 15.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 358,587.96 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3511 ДЛС Росица 15.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 29,460.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация