Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3269 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,816.07 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3271 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,123.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3273 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,916.99 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3275 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 764.17 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3277 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,056.94 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3279 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,165.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3281 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,052.90 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3283 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,730.33 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3285 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 983.23 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3287 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,729.71 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3289 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,367.51 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3291 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,352.18 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3293 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,488.59 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3295 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,870.71 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3297 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,058.09 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3299 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 245.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3301 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,916.08 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3303 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,090.09 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3307 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,579.43 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3309 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 8,371.28 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация