Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3531 ДГС Разград 19.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари, поддържане на минерализовани ивици Виж пълна информация
3560 ДГС Елена 18.04.2012 Продажба на дървесина 324,673.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3095 ДГС Елена 17.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3518 ДГС Свищов 17.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: пълна подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3630 ДГС Свищов 17.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Пълна подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3036 ДГС Бяла 12.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3150 ДГС Разград 12.04.2012 Добив на дървесина 94,905.74 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3521 ДГС Бяла 12.04.2012 Продажба на дървесина 209,654.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3633 ДГС Бяла 12.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3049 ДГС Бяла 11.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3051 ДГС Бяла 11.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3101 ДГС Омуртаг 11.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3152 ДГС Разград 11.04.2012 Продажба на дървесина 107,006.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3505 ДЛС Росица 11.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 68,298.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3010 ДГС Болярка 09.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3091 ДГС Елена 09.04.2012 Продажба на дървесина 106,048.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3486 ДЛС Каракуз 09.04.2012 Продажба на дървесина 783,143.24 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3527 ДГС Елена 09.04.2012 Продажба на дървесина 106,048.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3321 ДГС Силистра 06.04.2012 Продажба на дървесина 65,027.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3462 ДЛС Воден 05.04.2012 Продажба на дървесина 20,882.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добита и налична на склад дървесина Виж пълна информация