Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3684 ДГС Буйновци 17.05.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3700 ДГС Буйновци 17.05.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3687 ДГС Елена 16.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 251,998.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3697 ДГС Горна Оряховица 15.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 292,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3715 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 6,124.98 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3718 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 7,329.62 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3721 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 9,428.96 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3724 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 14,010.76 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3727 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 6,689.39 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3730 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 3,550.88 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3669 ДЛС Росица 10.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 82,840.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3712 ДЛС Воден 10.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 137,627.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3666 ДГС Омуртаг 09.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 317,211.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3675 ДГС Плачковци 09.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 314,874.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3488 ДЛС Каракуз 08.05.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3663 ДГС Севлиево 07.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3672 ДГС Севлиево 07.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 162,169.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3640 ДГС Тутракан 04.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3643 ДГС Тутракан 04.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3615 ДГС Елена 03.05.2012 Добив на дървесина 26,570.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация