Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4567 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 80,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4570 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 125,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4573 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 89,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4576 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 117,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4579 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 85,203.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4582 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 105,156.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4545 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 53,592.22 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4548 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 42,843.75 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4552 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,958.63 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4555 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,537.09 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4558 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 65,343.93 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4561 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 64,101.78 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4659 ДГС Елена 27.07.2012 Добив на дървесина 78,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4662 ДГС Елена 27.07.2012 Добив на дървесина 50,694.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4665 ДГС Севлиево 27.07.2012 Добив на дървесина 113,823.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4598 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 28,643.50 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4607 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 64,572.10 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4615 ДГС Горна Оряховица 26.07.2012 Добив на дървесина 129,322.80 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4694 ДГС Плачковци 26.07.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 640.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
4601 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 91,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация