Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4716 ДГС Елена 07.08.2012 Продажба на дървесина 23,405.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4720 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 86,641.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4723 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 45,483.41 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4726 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 66,020.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4729 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 11,328.18 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4732 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 18,711.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4736 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 74,204.23 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4739 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 79,388.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4742 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 58,442.63 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4745 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 19,760.66 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4748 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 33,737.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4671 ДГС Търговище 03.08.2012 Добив на дървесина 58,981.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4680 ДГС Болярка 02.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 128,257.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4188 ДГС Разград 01.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4237 Централно Управление 01.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка на едрогабаритна техника Виж пълна информация
4674 ДГС Омуртаг 01.08.2012 Добив на дървесина 128,257.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4760 ДГС Плачковци 01.08.2012 Добив на дървесина 39,326.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4148 ДГС Тутракан 31.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4686 ДГС Буйновци 31.07.2012 Продажба на дървесина 420,850.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4708 ДЛС Воден 31.07.2012 Доставки 87,000.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация