Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16305 ДГС Болярка 27.05.2020 2025, 2026, 2027, 2028 бб, бк, бл, гбр, здб, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 76,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2025, 2026, 2027, 2028 Виж пълна информация
16310 ДГС Габрово 27.05.2020 2051,2052 гбр,вгбр,цр,чрш,бл,здб,ак,бк Продажба на дървесина 18,689.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба прогнозни количества д-на- -№2051,2052 Виж пълна информация
16311 ДГС Габрово 27.05.2020 2051,2052 гбр,цр,чрш,бл,здб,бк,ак Добив на дървесина 14,406.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина- об.2051,2052 Виж пълна информация
16312 ДГС Габрово 27.05.2020 об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 см,елст,бб,бк,врб,чб,гбр,мждр,бл,цр,лп,ак,трпчрш,явр,яс Продажба на стояща дървесина корен 172,917.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 Виж пълна информация
16307 ДГС Свищов 26.05.2020 2009 тп Продажба на стояща дървесина корен 131,145.13 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС Свищов в обект №2009 с общо прогнозно количество дървесина 1627 м3 и обща площ за подготовка на почвата 107 дка Виж пълна информация
16308 ДГС Свищов 26.05.2020 2010 тп; врб Продажба на стояща дървесина корен 96,946.08 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС „Свищов” гр.Свищов в обект № 2010 с общо прогнозно количество дървесина 762 м3 и обща площ за подготовка на почвата 157 дка Виж пълна информация
16316 ДЛС Каракуз 26.05.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз“ при СЦДП-ДП Габрово за 2020 година Виж пълна информация
16331 ДГС Силистра 26.05.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС- СИЛИСТРА при СЦДП-ДП Габрово за 2020 година Виж пълна информация
16353 ДЛС Росица 26.05.2020 20027 СР бб, чб, см Добив на дървесина 10,404.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16306 ДГС Елена 22.05.2020 2030 2031 здгл, ела,бк, здб, гбр, Добив на дървесина 27,542.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16309 ДГС Елена 22.05.2020 2030-1 здгл, ела,бк Продажба на дървесина 49,142.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
Процедура № 16309 на ДГС Елена от 22.05.2020 е прекратена!
16295 ДГС Сеслав 20.05.2020 2015 гбр, цр, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 192,224.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2015 Виж пълна информация
16296 ДГС Сеслав 20.05.2020 2016 бл, гбр, кл, лп, цр, чс Продажба на стояща дървесина корен 157,749.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2016 Виж пълна информация
16297 ДГС Сеслав 20.05.2020 2017 ак, бл, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 116,959.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2017 Виж пълна информация
16298 ДГС Сеслав 20.05.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 79,426.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2018 Виж пълна информация
16299 ДГС Сеслав 20.05.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 81,074.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2019 Виж пълна информация
16300 ДГС Тутракан 20.05.2020 20001 тп Продажба на дървесина 15,347.64 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ОБЕКТ С №20001 на територията на ТП ДГС Тутракан Виж пълна информация
16282 ДЛС Каракуз 19.05.2020 2016 срлп; пляс; Добив на дървесина 6,180.66 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16283 ДЛС Каракуз 19.05.2020 20003; 20004; 20005; срлп; пляс; Продажба на дървесина 31,947.09 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16278 ДЛС Каракуз 15.05.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на царевица - реколта 2019г. Виж пълна информация