Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16332 ДГС Разград 03.06.2020 20125 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Продажба на дървесина 100,772.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20125 Виж пълна информация
16334 ДГС Разград 03.06.2020 20124 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Продажба на дървесина 111,906.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20124 Виж пълна информация
16336 ДГС Разград 03.06.2020 20026 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Добив на дървесина 24,897.67 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20026 Виж пълна информация
16338 ДГС Разград 03.06.2020 20025 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Добив на дървесина 27,722.04 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20025 Виж пълна информация
16339 ДГС Разград 03.06.2020 20024 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 31,390.28 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20024 Виж пълна информация
16340 ДГС Разград 03.06.2020 20021 бл, гбр, кл, мжд, срлп, трп, цр Добив на дървесина 113,390.89 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20021 Виж пълна информация
16342 ДГС Горна Оряховица 03.06.2020 2023-1 и 2025-1 чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб. кгбр. Продажба на дървесина 97,913.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №2023-1 и 2025-1 Виж пълна информация
16343 ДГС Горна Оряховица 03.06.2020 2022, 2023, 2024, 2025 чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб, кгбр. Добив на дървесина 67,077.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16328 ДГС Габрово 02.06.2020 20103,20104,20106 бб,чб,см,здгл,бк Продажба на дървесина 54,934.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогн.количества дървесина - партиди-20103,20104,20106 Виж пълна информация
16337 ДГС Буйновци 02.06.2020 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 бял бор, черен бор, здгл, вейм.бор, бук, здб, гбр, шст, яв, цр Продажба на стояща дървесина корен 160,065.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти добита от ДГТ на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
16287 Централно Управление 01.06.2020 202018 топола Дългосрочни договори 90,604.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Тутракан ТП ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТОПОЛА С ПРЕОБЛАДАВАЩА КАТЕГОРИЯ ЕДРА СТРОИТЕЛНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ДГС ТУТРАКАН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИE НА „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16288 Централно Управление 01.06.2020 202019 липа Дългосрочни договори 72,740.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Тутракан ТП ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛИПА С ПРЕОБЛАДАВАЩА КАТЕГОРИЯ ЕДРА СТРОИТЕЛНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ДГС ТУТРАКАН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИE НА „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16289 Централно Управление 01.06.2020 202044 цер Дългосрочни договори 93,451.00 лв. без ДДС
Предмет: ДЛС Воден-Ири хисар ТП ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЦЕР – КАТЕГОРИЯ ЕДРА СТРОИТЕЛНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИE НА „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16290 Централно Управление 01.06.2020 0 0 Дългосрочни договори 47,314.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща дървесина от категория дърва Виж пълна информация
16291 Централно Управление 01.06.2020 0 0 Дългосрочни договори 40,392.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща дървесина от категория дърва Виж пълна информация
16292 Централно Управление 01.06.2020 0 0 Дългосрочни договори 47,120.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП (СЦДП) Виж пълна информация
16317 ДГС Плачковци 29.05.2020 2015 бб, бк, брз, гбр, здб, лп, трп, чрш Добив на дървесина 21,436.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад/ в обект № 2015 находящ се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16323 ДГС Болярка 29.05.2020 2029, 2030 ак, бб, бк, гбр, здб, здгл, лп, мжд, пкл, цр Продажба на стояща дървесина корен 31,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2029, 2030 Виж пълна информация
16304 ДЛС Дунав 28.05.2020 2022 яс, ак, цр, бл, кл, кгбр Добив на дървесина 11,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16318 ДЛС Росица 28.05.2020 2006 бб, бк, гбр, бл, цр, ак Продажба на стояща дървесина корен 9,487.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация