СЦДП мобилизира всички сили в битката срещу Африканската чума по свинете

02 Aug
2019
Северноцентралното държавно предприятие предприема всички необходими мерки във връзка с изпълнение на заповед № 48-48/31.07.2019 год. на министъра на земеделието, храните и горите. Спешно бяха събрани на работна среща днес директорите на 17-те държавни горски и ловни стопанства в обхвата на СЦДП. Директорът на предприятието инж. Цветелин Миланов запозна присъстващите с разпоредбите на заповедта на МЗХГ и указанията към нея, касаещи мерките и действията, които трябва да се предприемат в определените инфектирани зони около констатиран случай на АЧС при дива свиня, както и мерките извън зоните. Г-н Миланов уточни, че от изключителна важност е предприемането на незабавни действия за изграждане на селективни капани за улов на дива свиня от всички лица стопанисващи дивеча по чл. 34 от ЗЛОД, като една от мерките за намаляване на популацията от дива свиня на територията на предприятието. На съвещанито бе обсъдено, че продължавт срещите по места с ловни сдружения, информационно-образованелни курсове с ловните дружинки, извършване на отстрел, чрез провеждане на индивидуален лов в предоставените ловностопански райони на ловните дружини.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч