След подаден сигнал в ДГС – Габрово, служители на стопанството с ежедневни дежурства в района на математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

03 Oct
2019

В ДГС - Габрово е постъпил сигнал за мечка, влязла в двора на габровската математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“. Според получената информация, животното е било забелязано в района на училището, в тъмната част на денонощието в края на миналата седмица.
В резултат на подадения сигнал, през последните дни служители на държавното горско стопанство дават регулярни дежурства в района на учебното заведение. За да се обезпечи безопасното влизане на учениците в сградата, служителите дежурят от тъмните часове, до започване на учебните занятия.
Не са открити следи от присъствието на мечка, няма никакви данни, които да показват, че животно е влизало в територията на гимназията, съобщават от ръководството на ДГС - Габрово.
При наличието на каквато и да е информация, от Държавното горско стопанство ще уведомят незабавно обществеността, но в момента гражданите могат да бъдат напълно спокойни, категоричен е директорът на ДГС – Габрово Росен Радев.
Ежедневните дежурства на горски служители в района на учебното заведение ще продължат и в следващите дни.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч