Няма констатирани нарушения по ЗЛОД при старта на ловния сезон

13 Aug
2019
97 ловци са проверени при старта на ловен сезон 2019-2020 г. Ловът на дребен пернат дивеч бе открит в събота на 10 август, като при извършените проверки не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), сочи статистиката на Северноцентралното държавно предприятие.
Общо 546 проверки са извършили през седмицата от 5 до 11 август, служители на предприятието и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Наред с ловците, са били проверени и 88 други физически лица. В рамките на непрестанните дейности по опазване на горските територии, са инспектирани също 148 обекти за дърводобив и 213 превозни средства.
10 са установените нарушения на Закона за горите, като извършителите са установени, съставени са им актове, които са придвижени по компетентност за налагане на съответните наказания. Обект на посегателство през едноседмичния период са били общо 8.85 куб.м. дървесина. Не са констатирани нарушения с неизвестен извършител.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч