Над 4000 домакинства в обхвата на СЦДП вече са снабдени с дърва за огрев

21 Aug
2019
Добре изсъхналите дърва намаляват разходите за отопление с около 25%, припомнят експерти от предприятието

30 618 пространствени кубически метра дърва за огрев са вече осигурени за домакинства в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие. Териториалните подразделения на предприятието в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград полагат усилия за ускорени доставки на дърва за населението, като към 19 август снабдените правоимащи домакинства са 4 061. СЦДП има готовност да бъдат осигурени общо 71 527 пр.куб.м. дърва за огрев за населението.
Физическите лица получават за лична употреба и без право на продажба стояща дървесина на корен, остатъци от дървесина и вършина в сечища, след тяхното освидетелстване, както и дървесина от временен горски склад. Дървата, закупени от физически лица през 2018 г. (на корен и от склад), са общо пр. 72 709 пр.м3.
Експерти от Северноцентралното държавно предприятие припомнят ползите от своевременното запасяване с дърва за зимата. Добре изсъхналите дърва са с два пъти по-висока калоричност, а осигурявайки повече топлина, водят и до спестяване на средства за отопление. Изчислено е, че намалението на разходите е с около 25% или средно 100 лв. за един отоплителен сезон. Освен това сухите дърва изгарят по-ефективно и отделяйки значително по-малко сажди и мръсни газове, са по-екологичен вариант за отопление.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч