Мерки срещу Африканската чума бяха тема на днешната дискусия във Велико Търново

06 Aug
2019
Среща с ползвателите на дивеча в отдадените държавни дивечовъдни участъци към държавните горски стопанства на СЦДП - Габрово се проведе днес във Велико Търново. Директорът на държавното предприятие инж. Цветелин Миланов запозна присъстващите всички необходими мерки, които трябва да се предприемат във връзка с изпълнение на заповед № 48-48/31.07.2019 год. на министъра на земеделието, храните и горите и указанията към нея. Представителите на 11 -те дивечовъдни участъка, които взеха участие в свиканата спешна среща, разискваха мерките и действията, които трябва да се изпълняват в определените инфектирани зони около констатиран случай на АЧС при дива свиня, както и мерките извън зоните. Тема на дискусията бе и засилване на отстрела, чрез провеждане на индивидуален лов и необходимостта от изграждане на селективни капани за улов на дива свиня, с цел бързото намаляване на нейната популация.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч