Ловците от СЛРД „Тасладжа“ - Стражица участваха в информациононо-образователен курс за Африканската чума

16 Jul
2019
Над 60 представители на ловните дружини от СЛРД „Тасладжа“ гр. Стражица се събраха на 16 юли 2019 год. в гр. Стражица, за да обсъдят заедно с представители на ДГС Горна Оряховица, РДГ - Велико Търново и ОБДХ - Велико Търново мерки за справяне с африканската чума по свинете набелязани в Заповед на министъра на МЗХГ Десислава Танева.
Зам. директорът на ДГС Горна Оряховица инж. Никола Воденичаров запозна присъстващите с заповед № РД 48-44/10.07.2019 год. на министъра на земеделието, храните и горите и обясни на хората, че трябва да се засили индивидуалния лов на дива свиня, за да се намали популацията във възможно най-кратки срокове. Д-р Димитров от ОДБХ – Велико Търново запозна ловците със спецификата и разпространението на болестта и реда и начина за вземане и предаване на проби за АЧС. Допълнителни указания на ловците за извършване на ловностопанските мероприятия даде инж. Светла Зарева – главен експерт в РДГ Велико Търново .
В четвъртък 18 юли 2019 год., предстои провеждане на информационно-образователен курс и с дружините, членуващи в СЛРД „Сидер Войвода“ – Горна Оряховица.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч