Информация за разполагане на пчелини в ДГТ на териториалния обхват на ТП ДГС Габрово

16 Jul
2019
Определен със Заповед № 134/05.07.2019 год. служител от ТП ДГС Габрово е инж.Николай Русев - Заместник директор, който да отговаря за осъществяване на комуникацията с пчеларските организации и пчелари по места и да предоставя информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност, върху която е подходящо да се поставят пчелини.
Площи заети с медоносна дървесна растителност в териториалния обхват на ТП ДГС Габрово са 199.9 ха.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч