Горски служители, полиция и прокуратура синхронизират действията си срещу бракониерите

24 Jul
2019
Работни срещи с участието на представители на Районна прокуратура, РУ на МВР, РДГ - В. Търново, Държавните горски и ловни стопанства и Централното управление на Северноцентралното държавно предприятие се провеждат в областите Габрово и В. Търново. Те се организират по инициатива на Регионалната дирекция по горите и СЦДП, във връзка с решение на съвета по лова към РДГ, с цел превенция и противодействие на нарушенията по Закона за лова и опазване на дивеча.
Започналите на 16 юли т.г. срещи ще продължат до 25.07. Те имат за цел да се подобри взаимодействието между институцииите, да се уточни последователността на действията, които следва да предприемат, както служителите по горите, така и органите на МВР и досъдебното производство при констатиране на нарушения по ЗЛОД и ЗГ.
Незаконнта сеч и бракониерството са престъпления съгласно чл.235,236 и чл.237 от Наказателния кодекс, и подлежат на наказателно производство, припомнят участниците в работните срещи. В тази връзка е важно при констатиране на нарушение с данни за престъпление, да се запази фактическата обстановка, с цел събиране на доказателствен материал от органите на досъдебното производство и прокуратурата. Анализирана е досегашната практиката, като са отчетени, както положителните страни, така и пропуските при констатиране на нарушенията.
Работните срещи са полезни за бъдещата съвместна работа на всички институции, ангажирани с опазването на горите, прекратяване на бракониерските посегателства върху дивеча и недопускане на чувство за безнаказаност у нарушителите.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч