Горски и ловци от Габрово заедно срещу чумата

15 Jul
2019
Африканска чума по свинете беше темата, която се дискутира на 15 юли от 17.30 ч. в Областната дирекция по безопасност на храните – Габрово. На срещата присъстваха председателите на Ловно-рибарските дружини към Сдружение ЛРД „Чардафон” - Габрово. Целта бе информиране и набелязване на съвместни мерки за борба с разпространението на болестта. В срещата участваха д-р Светослав Спасов - директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово, инж. Иваничка Иванова - директорът на Държавно горско стопанство – Габрово, инж. Росица Колева - експерт в Северноцентрално държавно предприятие - Габрово, инж. Иван Пашов - представител на РДГ – В.Търново, Венцислав Маринов – председател на СЛРД „Чардафон” - Габрово.
Д-р Васил Петров, началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ - Габрово запозна ловците с разпространението на болестта, начин на предаване, клинични и патоанатомични признаци, вземане на проби за АЧС, както и с мерките за надзор при дивите свине. Той подчерта, че ситуацията е усложнена предвид упорито растящият брой регистрирани огнища на АЧС у нас. „Ловците са нашите очи и уши в гората и те първи ще установят заболяването“ – каза д-р Петров.
На срещата се взе единодушно решение за изграждане на обходни двойки ловци, които ежеседмично по график ще обхождат ловностопанския район на своята дружина и видят ли мъртво диво прасе или такова с необичайно поведение, да сигнализират незабавно на телефон 112 или на официален ветеринарен лекар. Такива обходи ще извършват и служителите на ДГС Габрово.
В същия ден в заседателната зала на ДГС Габрово, д-р Светослав Спасов и д-р Васил Петров проведоха обучение на същата тема и на всички служители на стопанството.
В следващите дни такива информационно-образователни курсове ще се проведат и с Ловно-рибарските сдружения и членуващите в тях дружини в Дряново, Трявна и Севлиево.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч