Благотворителна продажба на живи коледни дръвчета се извършва в пет пункта в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие

12 Dec
2019
Северноцентралното държавно предприятие и негови териториални поделения участват в благотворителната кампания „Посади надежда“, която Министерство на земеделието, храните и горите провежда съвместно с Фондация „Искам бебе“. В пет пункта в обхвата на СЦДП вече започна продажбата на живи коледни дръвчета, осигурени от предприятието и участващите горски и ловни стопанства. 5 лева от всяко закупено дръвче, ще бъдат дарени за нуждите на семейства с репродуктивни проблеми. Продажбата на елхички ще продължи до навечерието на Коледните празници – 23 декември.
Всеки гражданин, който желае да се включи в благотворителната кампания има възможност да закупи жива коледна елхичка в следните пунктове:
ТП ДГС Габрово - гр. Габрово, ул. "Минзухар" №1 (двора на стопанството) от 09.00 до 18.00 ч. - Обикновен смърч
ТП ДГС "Болярка" - гр. Велико Търново, бул. "България" №23 (двора на стопанството) от 09.00 до 18.00 ч. - Обикновена ела, Обикновен смърч
ТП ДГС Разград - гр. Разград, ул. "Черна" № 34 (двора на стопанството) от 09.00 до 18.00 ч. - Обикновена ела
ТП ДГС Буйновци - гр. Горна Оряховица, площад Георги Измирлиев №2 - от 09.00 до 18.00 ч. - Бял бор, Обикновен смърч
ТП ДГС Силистра - гр. Силистра, ул. "Добрич" № 55 (двора на стопанството) - от 09.00 до 18.00 ч. - Обикновена ела

При изчерпване на наличните бройки в даден пункт, съответното държавно горско стопанство има готовност да предложи нови количества.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч