Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718449 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718437 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718059 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723659 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718047 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710979 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710969 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611465 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 21.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723649 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723639 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727457 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718429 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718419 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723629 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727319 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725839 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727309 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727299 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718407 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727287 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611325 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 20.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611335 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 20.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611349 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611359 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614565 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802715 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 19.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722429 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718039 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727279 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 18.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141949 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 18.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722419 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 18.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614559 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614549 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611958 Зряла женска – над 4 год. Сърна 16.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611947 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 615177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710959 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727269 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722402 Приплод женски Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142111 Приплод мъжки Дива свиня 15.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 615167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723612 Приплод женски Благороден елен 15.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718029 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718019 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718007 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606159 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606147 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.09.2023