Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126624 Едногодишно женско Дива свиня 19.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604527 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 19.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604515 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604395 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604407 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 19.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126616 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126803 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.07.2018
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600667 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604387 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 125144 Едногодишно женско Дива свиня 16.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 125154 Едногодишно женско Дива свиня 16.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 125134 Едногодишно женско Дива свиня 15.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 125123 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123434 Едногодишно женско Дива свиня 11.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123445 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 11.07.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124213 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601939 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 11.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601929 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 11.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 125023 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124953 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124946 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 10.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 125015 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 10.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 125116 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.07.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124203 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.07.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124193 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123424 Едногодишно женско Дива свиня 09.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120461 Приплод мъжки Дива свиня 09.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120458 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123414 Едногодишно женско Дива свиня 07.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123406 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 07.07.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124184 Едногодишно женско Дива свиня 06.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120426 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120414 Едногодишно женско Дива свиня 05.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120404 Едногодишно женско Дива свиня 05.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120443 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.07.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120434 Едногодишно женско Дива свиня 05.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124935 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 04.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124924 Едногодишно женско Дива свиня 04.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124676 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 03.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124913 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124986 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 03.07.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124173 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124665 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124995 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.07.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124976 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 01.07.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 601067 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.06.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124904 Едногодишно женско Дива свиня 29.06.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124654 Едногодишно женско Дива свиня 29.06.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120391 Приплод мъжки Дива свиня 28.06.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120386 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.06.2018