Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 17.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 17.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606019 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 16.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606009 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708727 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 14.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714441 Приплод мъжки Благороден елен 13.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713517 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 10.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713841 Приплод мъжки Благороден елен 09.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606801 Приплод мъжки Сърна 08.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606798 Зряла женска – над 4 год. Сърна 07.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606786 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 07.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606776 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 07.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611513 Годинак Сърна 07.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606702 Приплод женски Сърна 07.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714435 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 05.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708715 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 05.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605999 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713912 Приплод женски Благороден елен 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606767 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713833 Шилар Благороден елен 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713821 Приплод мъжки Благороден елен 05.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609547 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606742 Приплод женски Сърна 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606757 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713811 Приплод мъжки Благороден елен 04.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609635 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606699 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 04.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609537 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606682 Приплод женски Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801417 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713802 Приплод женски Благороден елен 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606657 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606678 Зряла женска – над 4 год. Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606648 Зряла женска – над 4 год. Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606668 Зряла женска – над 4 год. Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713792 Приплод женски Благороден елен 02.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609527 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.09.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606185 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609515 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.08.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607313 Годинак Сърна 23.08.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607309 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.08.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607299 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609085 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 17.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609627 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609619 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 11.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609605 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 09.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609595 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 09.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609585 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609575 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.08.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609565 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.08.2021