Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2001
EТ00478 16.12.2019 09:00 Явен търг 27,784.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2001.doc заповед ЕТ 2001.doc заповед и документация2001.pdf ОБЕКТ 2001.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2015
EТ00477 13.12.2019 16:00 Явен търг 16,541.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2014
EТ00476 13.12.2019 15:30 Явен търг 41,133.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2013
EТ00475 13.12.2019 15:00 Явен търг 39,454.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2012
EТ00474 13.12.2019 14:30 Явен търг 46,880.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2011
EТ00473 13.12.2019 14:00 Явен търг 54,192.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2010
EТ00472 13.12.2019 13:30 Явен търг 38,840.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2009
EТ00471 13.12.2019 13:00 Явен търг 34,673.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2008
EТ00470 13.12.2019 12:30 Явен търг 48,674.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2007
EТ00469 13.12.2019 12:00 Явен търг 47,332.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2006
EТ00468 13.12.2019 11:30 Явен търг 60,938.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2011
EТ00496 12.12.2019 15:00 Явен търг 34,407.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf ТП 2011.pdf ТП.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2010
EТ00495 12.12.2019 14:30 Явен търг 27,816.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf ТП 2010.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2009
EТ00494 12.12.2019 14:00 Явен търг 78,779.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf 36г, 36ж,36м, 36н.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2008
EТ00493 12.12.2019 13:30 Явен търг 51,073.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf 37в.pdf 134с.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2007
EТ00492 12.12.2019 13:00 Явен търг 47,780.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf ТП 2007.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2006
EТ00491 12.12.2019 11:30 Явен търг 22,630.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf ТП 2006.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2005
EТ00490 12.12.2019 11:00 Явен търг 36,355.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf 143д, 143е, 143з.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2004
EТ00489 12.12.2019 10:30 Явен търг 68,936.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf 402с.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2003
EТ00488 12.12.2019 10:00 Явен търг 38,603.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 260.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar Z. 267.pdf 384ж, 384п, 377к.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: