Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ00645 е прекратена!
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2008
EТ00645 25.02.2020 09:30 Явен търг 74,544.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2008 пораджба електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация: протокол за прекратяване на обект 2008_cor.pdf заповед за прекратяване на обект 2008_cor.pdf
Процедура № EТ00644 е прекратена!
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2007
EТ00644 25.02.2020 09:00 Явен търг 34,637.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2007 пораджба електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация: протокол за прекратяване на обект 2007_cor.pdf заповед за прекратяване на обект 2007_cor.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2005 Е
EТ00642 14.02.2020 14:00 Явен търг 27,864.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_2005 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 2005 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2004 Е
EТ00641 14.02.2020 13:30 Явен търг 15,367.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_2004 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 2004 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20121 Е
EТ00639 14.02.2020 13:00 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20121 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20121 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20120 Е
EТ00638 14.02.2020 12:30 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20120 E.rar Заглавна 20120 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20120 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20119 Е
EТ00637 14.02.2020 12:00 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20119 E.rar Заглавна 20119 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20119 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20118 Е
EТ00636 14.02.2020 11:30 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20118 E.rar Заглавна 20118 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20118 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20117 Е
EТ00635 14.02.2020 11:00 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20117 E.rar Заглавна 20117 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20117 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20116 Е
EТ00634 14.02.2020 10:30 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20116 E.rar Заглавна 20116 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20116 Е.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2007-1
EТ00643 14.02.2020 09:00 Явен търг 64,731.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2007-1 - N.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол резултати обект № 2007-1.pdf Заповед резултати обект 2007-1.pdf Протокол документи обект № 2007-1 .pdf Договор обект № 2007-1 .pdf Анекс обект № 2007-1 .pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204911
EТ00640 10.02.2020 13:00 Явен търг 54,455.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Tehn.planove.rar Документация-Обект-204911.doc Заповед-Обект204911.doc dokumentacia ob.204911.pdf zapoved obekt 204911.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204911.pdf protokol ob.204911.pdf dogovor ob.204911.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204910
EТ00627 10.02.2020 12:00 Явен търг 47,631.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204910.pdf zapoved obekt 204910.pdf otd.123-d-sotr-karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204910.doc Заповед-Обект204910.doc уведомление до всички заинтересовани за обект 204910.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране и протокол-204910.pdf protokol ob.204910.pdf dogovor ob.204910.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204909
EТ00626 10.02.2020 11:30 Явен търг 23,397.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204909.pdf zapoved obekt 204909.pdf otd.119-l-sort-karnet-texn.plan.pdf otd.119-o-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204909.doc Заповед-Обект204909.doc уведомление до всички заинтересовани за обект 204909.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204909.pdf protokol ob.204909.pdf dogovor ob.204909.pdf aneks kam ob.204909.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204908
EТ00625 10.02.2020 11:00 Явен търг 60,973.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.-79-d-sort-karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204908.doc Заповед-Обект204908.doc zapoved obekt 204908.pdf dokumentacia ob.204908.pdf уведомление до всички заинтересовани за обект 204908.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране и протокол-204908.pdf protokol ob.204908.pdf dogovor ob.204908.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204907
EТ00624 10.02.2020 10:30 Явен търг 24,762.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved obekt 204907.pdf dokumentacia ob.204907.pdf 36-a-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204907.doc Заповед-Обект204907.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол -204907.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204906
EТ00623 10.02.2020 10:00 Явен търг 5,862.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.35-v-sort.karnet.texn.plan.pdf Документация-Обект-204906.doc Заповед-Обект204906.doc dokumentacia ob.204906.pdf zapoved obekt 204906.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол-204906.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204905
EТ00622 10.02.2020 09:30 Явен търг 19,584.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204905.pdf zapoved obekt 204905.pdf otd.35-b-sort.karnet.texn.plan.pdf Документация.doc Заповед.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол-204905.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204904
EТ00621 10.02.2020 09:00 Явен търг 51,093.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.35-a-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация.doc Заповед.doc zapoved obekt .204904.pdf dokumentacia ob.204904.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204904.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2011
EТ00633 05.02.2020 11:00 Явен търг 126,853.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2011 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2011 ЕТ.pdf протокол и договор № 5 за обект 2011.pdf Анекс към Договор № 5 за об.2011 ЕТ.pdf