Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1908 на територията на ДГС-Сесла8
EТ00251 27.11.2018 15:00 Явен търг 58,346.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1908.rar
Резултати: заповед 1908.pdf протокол 1908.pdf справка 1908.pdf
Допълнителна информация: aneks 1908.pdf
Последно потвърдена цена 103855.88 лв 27.11.2018 16:11:04
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1907 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00250 27.11.2018 13:30 Явен търг 26,849.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1907.rar
Резултати: заповед 1907.pdf протокол 1907.pdf справка 1907.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 47791.22 лв 27.11.2018 14:53:01
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1906 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00249 27.11.2018 11:30 Явен търг 95,228.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1906.rar
Резултати: заповед 1906.pdf протокол 1906.pdf справка 1906.pdf справка 1906 корекция.pdf справка 1906 корегиран оригинал.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 152364.80 лв 27.11.2018 12:31:31
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1906
EТ00235 27.11.2018 10:00 Явен търг 78,523.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z.587 .pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН-1906 MF.rar
Резултати: Заповед и протокол обект ЕТ 1906.pdf 1906.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1905 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00248 27.11.2018 08:30 Явен търг 41,901.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1905.rar
Резултати: справка 1905.pdf протокол 1905.pdf заповед 1905.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 67041.60 лв 27.11.2018 09:49:36
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1905
EТ00229 22.11.2018 15:00 Явен търг 159,031.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН- 1905 MF.rar Z. 574 .pdf
Резултати: справка, протокол и заповед обект 1905.pdf 1905 ET.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00228 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1904
EТ00228 22.11.2018 13:30 Явен търг 50,625.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 574 .pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН- 1904 MF.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1903
EТ00227 22.11.2018 11:30 Явен търг 22,635.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 574 .pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН-1903 MF.rar
Резултати: справка, протокол и заповед обект 1903.pdf 1903 ET .pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00226 е прекратена!
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1901-1
EТ00226 22.11.2018 10:00 Явен търг 43,893.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1901-1 ET MT.rar Z . 573 .pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19103 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00233 21.11.2018 15:00 Явен търг 73,840.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19103 E.rar
Резултати: Заповед класиране 19103 Е.pdf Протокол 19103 Е.pdf Договор 19103Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 74578.00 лв 21.11.2018 15:06:38
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19102 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00232 21.11.2018 13:30 Явен търг 73,840.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19102 E.rar
Резултати: Заповед класиране 19102 Е.pdf Протокол 19102 Е.pdf Договор 19102.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 74578.00 лв 21.11.2018 13:44:29
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, от горски територии държавна собственост в ТП ДГС СВИЩОВ, Обект 1902
EТ00230 21.11.2018 11:30 Явен търг 99,755.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokymentacia 1902.pdf Tehnologichni planove 1902.pdf Zapoved obekt 1902.pdf декларации.doc заповед и начална страница СВ.doc заявление за участие.doc проект на договор.doc условия СВ.doc анекс 1902.pdf
Резултати: Protokol obekt 1902.pdf Zapoved obekt 1902.pdf 1902_Dogovor.pdf
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, от горски територии държавна собственост в ТП ДГС СВИЩОВ, Обект 1901 MT
EТ00225 21.11.2018 10:00 Явен търг 105,646.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Tehnologichni planove 1901.pdf декларации.doc заповед и начална страница СВ.doc заявление за участие.doc проект на договор.doc условия СВ.doc Dokymentacia 1901.pdf Zapoved obekt 1901.pdf
Резултати: protokol obekt 1901.pdf zapoved obekt 1901.pdf 1901_dogovor.pdf Допълнително споразумение.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19101 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00231 21.11.2018 08:30 Явен търг 73,840.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19101 E.rar
Резултати: Заповед класиране 19101 Е.pdf Протокол 19101 Е.pdf Договор 19101.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 74578.00 лв 21.11.2018 08:41:13
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18125 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00224 10.10.2018 10:00 Явен търг 34,025.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_18125 E.rar
Резултати: Zapoved klasirane 18125E.pdf Протокол 18125Е.pdf Договор 18125Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 34365.00 лв 10.10.2018 11:06:57
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1852
EТ00218 30.08.2018 15:00 Явен търг 22,366.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 376 .pdf ЕЛ ТЪРГ КОРЕН -1852 -2018 ОБЩО.rar
Резултати: protokol i zapoved obekt 1852.pdf 1852.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1851-1
EТ00217 30.08.2018 13:30 Явен търг 75,768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z . 375 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia -1850-1 1851-1 .doc aneks 1851 - 1.pdf
Резултати: protokol i zapoved obekt 1851-1.pdf 1851-1 .pdf
Допълнителна информация: aneks 1851 - 1.pdf
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1850-1
EТ00216 30.08.2018 11:30 Явен търг 23,714.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z . 375 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia -1850-1 1851-1 .doc aneks 1850 - 1.pdf
Резултати: protokol i zapoved obekt 1850-1.pdf 1850-1.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00223 28.08.2018 15:00 Явен търг 25,277.20 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1833.rar
Резултати: резултати 1833.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 26034.20 лв 28.08.2018 15:15:46
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00222 28.08.2018 13:30 Явен търг 26,143.50 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1832.rar
Резултати: резултати 1832.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 45743.50 лв 28.08.2018 14:44:50