Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ00097 е прекратена!
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1804 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00097 04.01.2018 09:00 Явен търг 33,385.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1804.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1806 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00099 20.12.2017 12:00 Явен търг 20,856.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1806.rar
Резултати: Протокол №69.pdf Справка №ЕТ00098.pdf Заповед №РД -05-369.pdf Протокол №70.pdf Справка №ЕТ00099.pdf Заповед №РД -05-370.pdf dogovor_st_prodagba_2018_1806.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 35246.64 лв 20.12.2017 19:36:27
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1805 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00098 20.12.2017 09:00 Явен търг 10,849.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1805.rar
Резултати: Протокол №69.pdf Справка №ЕТ00098.pdf Заповед №РД -05-369.pdf dogovor_st_prodagba_2018_1805.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 16381.99 лв 20.12.2017 15:03:58
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1803 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00096 19.12.2017 12:00 Явен търг 31,590.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1803.rar
Резултати: Протокол №67.pdf Справка №ЕТ00096.pdf Заповед №РД -05-368.pdf dogovor_st_prodagba_2018_1803.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 57809.70 лв 19.12.2017 22:27:56
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1802 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00095 19.12.2017 09:00 Явен търг 67,035.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1802.rar
Резултати: Протокол №66.pdf Справка №ЕТ00095.pdf Заповед №РД -05-367.pdf Заповед 228.pdf протокол.pdf dogovor_st_prodagba_2018_1802_2018.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 119322.30 лв 19.12.2017 16:14:58
Процедура № EТ00094 е прекратена!
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1801 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00094 18.12.2017 15:00 Явен търг 77,140.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1801.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1806 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00088 18.12.2017 12:00 Явен търг 74,288.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1806.rar
Резултати: заповед за обект 1806.pdf протокол за обект 1806.pdf справка за обект 1806.pdf dogovor 1806.pdf анекс 1806.pdf aneks 1806-2.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 129261.12 лв 18.12.2017 14:58:03
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1805 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00087 18.12.2017 09:00 Явен търг 101,426.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1805.rar
Резултати: заповед за обект 1805.pdf протокол за обект 1805.pdf справка за обект 1805.pdf dogovor 1805.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 166338.64 лв 18.12.2017 11:42:19
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1804 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00093 15.12.2017 15:00 Явен търг 72,193.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1804.rar
Резултати: заповед за обект 1804.pdf протокол за обект 1804.pdf справка за обект 1804.pdf dogovor 1804.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 73636.86 лв 15.12.2017 15:30:42
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1803 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00092 15.12.2017 12:00 Явен търг 76,012.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1803.rar
Резултати: заповед за обект 1802.pdf протокол за обект 1802.pdf справка за обект 1802.pdf заповед за обект 1803.pdf протокол за обект 1803.pdf справка за обект 1803.pdf dogovor 1803.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 112497.76 лв 15.12.2017 14:10:42
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1802 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00089 15.12.2017 09:00 Явен търг 61,431.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1802.rar
Резултати: заповед за обект 1802.pdf протокол за обект 1802.pdf справка за обект 1802.pdf dogovor 1802.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 62659.62 лв 15.12.2017 10:40:01