Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово.
EТ00261 07.12.2018 11:30 Явен търг 147,681.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: обект 19002.rar
Резултати: справка 19002.pdf протокол резултати 19002 .pdf Заповед резултати 19002.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2019- 19002.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 187551.00 лв 07.12.2018 12:12:42
Процедура № EТ00260 е прекратена!
Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово.
EТ00260 07.12.2018 10:00 Явен търг 135,267.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: обект 19001.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1902-1
EТ00256 06.12.2018 13:30 Явен търг 49,267.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z . 606 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1902-1 -.doc
Резултати: Протокол и заповед обект 1902-1.pdf 1902-1.pdf
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00247 05.12.2018 11:30 Явен търг 10,495.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ET1910С.pdf Заповед 1910С.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1910С.pdf ET1910С.pdf
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00246 05.12.2018 10:00 Явен търг 21,049.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1909.pdf ЗАПОВЕД ЕТ 1909.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1909.pdf ET1909.pdf
Допълнителна информация: 1909.pdf
Последно потвърдена цена 21469.00 лв 05.12.2018 10:14:59
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00245 05.12.2018 08:30 Явен търг 9,272.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1908.pdf заповед ет1908.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1908.pdf ET1908.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 9365.00 лв 05.12.2018 09:03:42
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00241 04.12.2018 15:00 Явен търг 16,444.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1904МТ.pdf заповед1904мт.pdf an.ET1904.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1904МТ.pdf Т1904МТ.pdf
Допълнителна информация: 1904.pdf
Последно потвърдена цена 16772.00 лв 04.12.2018 15:18:14
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00240 04.12.2018 13:30 Явен търг 18,073.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1903МТ.pdf ЗАПОВЕД1903МТ.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1903МТ.pdf ЕТ1903МТ.pdf
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00244 04.12.2018 11:30 Явен търг 73,632.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ET1907.pdf заповед ет1907.pdf an.ET1907.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1907.pdf ЕТ1907.pdf
Допълнителна информация: 1907.pdf
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00243 04.12.2018 10:00 Явен търг 27,213.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1906.pdf заповедЕТ 1906.pdf an.ET1906.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1906.pdf ЕТ1906.pdf
Допълнителна информация: 1906.pdf
Последно потвърдена цена 27485.00 лв 04.12.2018 10:34:59
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00242 04.12.2018 08:30 Явен търг 47,036.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1905.pdf ЗАПОВЕД ЕТ1905.pdf an.ET1905.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1905.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 47506.00 лв 04.12.2018 09:09:34
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00239 29.11.2018 15:00 Явен търг 61,846.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1902МТ.pdf an.ET1902.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1902МТ.pdf ЕТ1902МТ.pdf
Допълнителна информация: 1902.pdf
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00238 29.11.2018 13:30 Явен търг 30,020.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1901МТ.pdf Заповед 1901МТ.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1901МТ.pdf Заповед-отмяна-1901МТ.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 30320.00 лв 29.11.2018 13:45:53
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1902 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00254 29.11.2018 11:30 Явен търг 114,392.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документи 1902Е.rar
Резултати: Протокол комисия+Заповед за класиране 1902Е.pdf Договор 1902Е .pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 145280.00 лв 29.11.2018 13:01:17
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1901 E - МТ на ТП ДЛС "Росица"
EТ00234 29.11.2018 10:00 Явен търг 82,262.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документи1901Е-МТ.rar
Резултати: Протокол комисия+Заповед за класиране 1901Е.pdf Договор 1901Е-МТ.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 83084.00 лв 29.11.2018 10:12:14
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00237 28.11.2018 15:00 Явен търг 21,873.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЕКЛАРАЦИИ.doc договор-проект.pdf завление - участие.doc Заповед ЕТ19102.pdf Тръжни регламенти.pdf УСЛОВИЯ.pdf an19102-scl.pdf
Резултати: резултати-ЕТ19102.pdf ЕТ19102.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 28881.00 лв 28.11.2018 15:55:49
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00236 28.11.2018 13:30 Явен търг 21,873.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЕКЛАРАЦИИ.doc договор-проект.pdf завление - участие.doc Заповед ЕТ19101МТ.pdf Тръжни регламенти.pdf УСЛОВИЯ.pdf
Резултати: резултати-ЕТ19101МТ.pdf ЕТ19101МТ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1911 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00255 28.11.2018 11:30 Явен търг 72,441.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1911.rar
Резултати: заповед 1911.pdf протокол 1911.pdf справка 1911.pdf
Допълнителна информация: aneks-1911.docx
Последно потвърдена цена 118078.83 лв 28.11.2018 12:23:20
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1910 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00253 28.11.2018 10:00 Явен търг 84,853.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1910.rar
Резултати: заповед 1910.pdf протокол 1910.pdf справка 1910.pdf
Допълнителна информация: анекс обект 1910.pdf
Последно потвърдена цена 148492.75 лв 28.11.2018 11:04:02
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1909 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00252 28.11.2018 08:30 Явен търг 83,792.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1909.rar
Резултати: заповед 1909.pdf протокол 1909.pdf справка 190.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 111443.36 лв 28.11.2018 09:16:14