Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1901 МТ
EТ00274 17.12.2018 10:00 Явен търг 68,590.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕТ1901МТ.zip Анекс 1 ЕКОЛЕС продажба ет1901МТ.docx
Резултати: Справка ЕТ1901МТ.PDF ПРотокол ЕТ1901МТ.pdf Заповед ЕТ1901МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1901МТ.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 70648.00 лв 17.12.2018 10:20:38
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1925 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00291 17.12.2018 08:30 Явен търг 33,307.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1925.rar
Резултати: 20181220_165940_протокол класиране обект 1925_cor.pdf 20181220_170106_заповед класиране обект 1925_cor.pdf 20181220_170313_справка класиране обект 1925.pdf договор 1925_cor.pdf 20190503_163258_писмо съгласуване_cor.pdf 20190503_165032_уведомление прекратяване договор обект 1925_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 61284.88 лв 17.12.2018 09:43:35
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1923 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00290 14.12.2018 15:00 Явен търг 75,131.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1923.rar
Резултати: 20181220_165559_протокол класиране обект 1923_cor.pdf 20181220_165646_заповед класиране обект 1923_cor.pdf 20181220_165849_справка класиране обект 1923.pdf договор 1923_cor.pdf 20190503_163258_писмо съгласуване_cor.pdf 20190503_164458_уведомление прекратяване договор обект 1923_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 138241.04 лв 14.12.2018 15:58:48
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1921 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00289 14.12.2018 13:30 Явен търг 60,128.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1921.rar
Резултати: 20181220_165441_справка класиране обект 1921.pdf 20181220_165145_протокол класиране обект 1921_cor.pdf 20181220_165248_заповед класиране обект 1921_cor.pdf договор 1921_cor.pdf 20190503_163258_писмо съгласуване_cor.pdf 20190503_164345_уведомление прекратяване договор обект 1921_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 105224.00 лв 14.12.2018 14:31:11
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1919 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00288 14.12.2018 11:30 Явен търг 18,136.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1919.rar
Резултати: 20181220_164755_протокол класиране обект 1919_cor.pdf 20181220_164840_заповед класиране обект 1919_cor.pdf 20181220_165033_справка класиране обект 1919.pdf договор 1919_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 30105.76 лв 14.12.2018 12:25:41
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1917 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00287 14.12.2018 10:00 Явен търг 66,098.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1917.rar
Резултати: 20181220_164628_справка класиране обект 1917.pdf 20181220_164359_протокол класиране обект 1917_cor.pdf 20181220_164452_заповед класиране обект 1917_cor.pdf договор 1917_cor.pdf 20190510_150245_УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ ОБЕКТ № 1917_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 111705.62 лв 14.12.2018 10:55:30
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1915
EТ00286 14.12.2018 08:30 Явен търг 35,621.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1915.rar
Резултати: 20181220_164025_протокол класиране обект 1915_cor.pdf 20181220_164114_заповед класиране обект 1915_cor.pdf 20181220_164305_справка класиране обект 1915.pdf договор 1915_cor.pdf 20190510_150111_УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ ОБЕКТ № 1915_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 59130.86 лв 14.12.2018 09:28:49
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1913 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00285 13.12.2018 15:00 Явен търг 61,572.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1913.rar
Резултати: 20181220_163749_справка класиране обект 1913.pdf 20181220_163531_протокол класиране обект 1913_cor.pdf 20181220_163612_заповед класиране обект 1913_cor.pdf договор 1913_cor.pdf 20190503_163258_писмо съгласуване_cor.pdf 20190503_164038_уведомление прекратяване договор обект 1913_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 89279.40 лв 13.12.2018 15:46:57
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1911
EТ00284 13.12.2018 13:30 Явен търг 62,960.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1911.rar
Резултати: 20181220_161904_протокол класиране обект 1911_cor.pdf 20181220_162118_заповед класиране обект 1911_cor.pdf 20181220_163905_справка класиране обект 1911.pdf договор 1911_cor.pdf 20190503_163953_уведомление прекратяване договор обект 1911_cor.pdf 20190503_163258_писмо съгласуване_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 95069.60 лв 13.12.2018 14:54:41
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1907 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00283 13.12.2018 11:30 Явен търг 36,421.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1907.rar
Резултати: 20181220_161733_справка класиране обект 1907.pdf 20181220_161453_протокл класиране обект 1907_cor.pdf 20181220_161547_заповед класиране обект 1907_cor.pdf договор 1907_cor.pdf 20190528_134422_уведомление за прекратяване договор обект № 1907_cor.pdf 20190528_134030_съгласуване прекратяване договори_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 67014.64 лв 13.12.2018 13:54:12
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1906 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00282 13.12.2018 10:00 Явен търг 17,133.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1906.rar
Резултати: 20181220_160020_протокол класиране обект 1906_cor-signed.pdf 20181220_161128_заповед класиране обект 1906_cor.pdf 20181220_161357_справка класиране обект 1906.pdf договор 1906_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 17646.19 лв 13.12.2018 12:28:47
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина
EТ00281 13.12.2018 08:30 Явен търг 68,366.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1905.rar
Резултати: 20181220_155924_справка класиране обект 1905.pdf 20181220_155558_протокол класиране обект 1905_cor.pdf 20181220_155648_заповед класиране обект 1905_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 133997.36 лв 13.12.2018 11:44:05
Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово.
EТ00294 12.12.2018 15:00 Явен търг 168,010.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: обект 19004.rar
Резултати: справка 19004.pdf протокол резултати 19004.pdf заповед 311 от 13.12.18г..pdf Dogovor_predv_prodobajba_2019- 19004 .doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 228490.00 лв 12.12.2018 15:41:04
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1910-1
EТ00259 12.12.2018 13:30 Явен търг 98,751.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1907-1 1909-1 1910-1.doc Z . 615 .pdf A. 1910-1.pdf aneks 1910-1 .pdf
Резултати: Заповед , протокол и изв. интернет обект 1910-1.pdf 1910-1.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1909-1
EТ00258 12.12.2018 11:30 Явен търг 36,685.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z . 615 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1907-1 1909-1 1910-1.doc aneks 1909 -1.pdf aneks 1909 - 1.pdf
Резултати: Заповед , протокол и изв. интернет обект 1909-1.pdf 1909-1 .pdf
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1907-1
EТ00257 12.12.2018 10:00 Явен търг 64,064.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z . 615 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1907-1 1909-1 1910-1.doc aneks 1907 - 1.pdf aneks 1907 - 1.pdf
Резултати: Заповед , протокол и изв. интернет обект 1907-1.pdf 1907-1 .pdf
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово.
EТ00293 12.12.2018 08:30 Явен търг 136,032.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: обект 19001.rar
Резултати: справка 19001.pdf протокол резултати 19001.pdf заповед 309 от 13.12.18г..pdf Dogovor_predv_prodobajba_2019- 19001.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 201312.00 лв 12.12.2018 09:09:26
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00273 11.12.2018 15:00 Явен търг 13,920.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация Обект-196610-Тутракан.rar
Резултати: protokol ob.196610 MT.pdf zapoved 148 ob.196610 MT.pdf Справка обект 196610.pdf dogovor ob.196610.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00272 11.12.2018 13:30 Явен търг 24,103.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация Обект-196609-Тутракан.rar
Резултати: Справка обект 196609.pdf protokol ob.196609 MT.pdf zapoved 147 ob.196609 MT.pdf dogovor ob.196609.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00271 11.12.2018 11:30 Явен търг 25,710.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация Обест-196608-Тутракан.rar
Резултати: protokol ob.196608 MT.pdf zapoved 146 ob.196608 MT.pdf Справка обект 196608.pdf dogovor ob.196608.pdf
Допълнителна информация: