Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00305 21.12.2018 11:30 Явен търг 25,919.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Е.ТЪРГ- 1913.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1913 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1913 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1913ET.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 26696.00 лв 21.12.2018 12:13:09
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00304 21.12.2018 10:00 Явен търг 46,279.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Е.ТЪРГ- 1912.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1912 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1912 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1912ET.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00303 21.12.2018 08:30 Явен търг 28,883.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Е.ТЪРГ- 1911.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1911 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1911 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1911.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 29749.00 лв 21.12.2018 09:28:35
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1915-1
EТ00312 20.12.2018 15:00 Явен търг 37,908.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1915-1.doc Протокол за обект №1915-1.doc Договор за обект №1915-1.doc
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1914-1
EТ00311 20.12.2018 13:30 Явен търг 31,929.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1914-1.doc Протокол за обект №1914-1.doc Договор за обект №1914-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 32886.87 лв 20.12.2018 13:43:27
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1913-1
EТ00310 20.12.2018 11:30 Явен търг 41,069.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1913-1.doc Протокол за обект №1913-1.doc Договор за обект №1913-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 42301.07 лв 20.12.2018 11:42:25
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1912-1
EТ00309 20.12.2018 10:00 Явен търг 44,661.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1912-1.doc Протокол за обект №1912-1.doc Договор за обект №1912-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 67438.11 лв 20.12.2018 10:56:24
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1911-1
EТ00308 20.12.2018 08:30 Явен търг 55,799.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1911-1.doc Протокол за обект №1911-1.doc Договор за обект №1911-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 74212.67 лв 20.12.2018 09:09:11
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00315 19.12.2018 15:00 Явен търг 13,365.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация Обект 196603-Тутракан.rar
Резултати: protokol ob.196603 MT.pdf zapoved 162 ot 20.12.2018 ob.196603.pdf Spravka-ob196603.pdf dogovor ob.196603.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1907 МТ
EТ00280 19.12.2018 13:30 Явен търг 45,922.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕТ 1907 МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1907МТ.PDF Протокол ЕТ1907МТ.pdf Заповед ЕТ1907МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1907МТ.pdf Анекс 1 Обект 1907 Покупко-продажба.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 58324.00 лв 19.12.2018 13:54:09
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1906 МТ
EТ00279 19.12.2018 11:30 Явен търг 79,955.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕТ 1906 МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1906МТ.PDF Протокол ЕТ1906МТ.pdf Заповед ЕТ1906МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1906_ВНН.pdf Анекс 1 Обект 1906 Покупко-продажба.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 103345.00 лв 19.12.2018 11:56:37
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1905 МТ
EТ00278 19.12.2018 10:00 Явен търг 97,281.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕТ 1905МТ.zip Анекс 1 ВНН продажба ет1905МТ.docx
Резултати: Справка ЕТ1905МТ.PDF Протокол ЕТ1905МТ.pdf Заповед ЕТ1905МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1905 ВНН.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 114789.00 лв 19.12.2018 10:21:47
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00314 19.12.2018 08:30 Явен търг 68,288.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация - Обект 196602-Тутракан.rar
Резултати: protokol ob.196602 MT.pdf zapoved 161 ot 20.12.2018 ob.196602 MT.pdf Spravka-ob196602.pdf dogovor ob.196602.pdf
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1910-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00302 18.12.2018 15:00 Явен търг 484,270.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1910-1.doc
Резултати: Rezultati_1910-1.pdf dog_1910-1.pdf
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1909-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00301 18.12.2018 13:30 Явен търг 306,998.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1909-1.doc
Резултати: Rezultati_1909-1.pdf dog_1909-1.pdf
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1910-1
EТ00307 18.12.2018 11:30 Явен търг 37,959.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc Допълнително споразумение.docx допълнително споразумение 40.pdf
Резултати: Протокол за обект №1910-1.pdf Заповед за обект №1910-1.pdf Договор за обект №1910-1.doc
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1909-1
EТ00306 18.12.2018 10:00 Явен търг 67,277.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Протокол за обект №1909-1.pdf Заповед за обект №1909-1.pdf Договор за обект №1909-1.doc
Допълнителна информация:
електронен явен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1927
EТ00313 18.12.2018 08:30 Явен търг 20,168.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1927.rar
Резултати: 20181220_170750_проткол класиране обект 1927_cor.pdf 20181220_170834_заповед класиране обект 1927_cor.pdf 20181220_170653_справка класиране обект 1927.pdf договор 1927_cor.pdf 20190503_163258_писмо съгласуване_cor.pdf 20190503_164749_уведомление прекратяване договор обект 1927_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 34688.96 лв 18.12.2018 09:20:29
Процедура № EТ00292 е прекратена!
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1927 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00292 18.12.2018 08:30 Явен търг 20,168.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: et 1927.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1904 МТ
EТ00277 17.12.2018 15:00 Явен търг 77,047.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕТ 1904 МТ.zip Анекс 1 Виктор продажба ет1904мт.docx
Резултати: Справка ЕТ1904МТ.PDF Протокол ЕТ1904МТ.pdf Заповед ЕТ 1904 МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1904_Виктор М.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 95535.00 лв 17.12.2018 15:25:11