Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Тутракан / Обект №: ЕТ206606МТ
EТ00532 17.12.2019 13:30 Явен търг 13,355.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ET206606 MT.pdf Dokumentacia Obekt-206606.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2005
EТ00508 17.12.2019 13:00 Явен търг 22,231.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2005.doc Zap_2005_voden.doc заглавна.doc 69-В.rar 70-Ж.rar 71-В.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: ЕТ206605МТ
EТ00531 17.12.2019 12:30 Явен търг 13,006.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ET206605 MT.pdf Dokumentacia Obekt-206605.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2004
EТ00507 17.12.2019 12:00 Явен търг 122,674.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2004.doc Zap_2004_voden.doc заглавна.doc 69-Г.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: ЕТ206604МТ
EТ00530 17.12.2019 11:30 Явен търг 24,096.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ET206604 MT.pdf Dokumentacia Obekt-206604.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2003
EТ00506 17.12.2019 11:00 Явен търг 55,727.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Zap_2003_voden.doc заглавна.doc 42-Б.rar Uslovia_2003.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: ЕТ206603МТ
EТ00529 17.12.2019 10:30 Явен търг 18,833.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ET206603 MT.pdf Dokumentacia Obekt-206603.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2002
EТ00505 17.12.2019 10:00 Явен търг 99,847.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc заглавна.doc 34-Г.rar Uslovia_2002.doc Zap_2002_voden.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: ЕТ206602МТ
EТ00528 17.12.2019 09:30 Явен търг 116,882.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.ET206602 MT.pdf Dokumentacia Obekt-206602.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2001
EТ00504 17.12.2019 09:00 Явен търг 44,817.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2001.doc Zap_2001_voden.doc заглавна.doc 33-Л.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00503 е прекратена!
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2001
EТ00503 17.12.2019 09:00 Явен търг 44,817.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2001.doc Zap_2001_voden.doc заглавна.doc КО 33 Л.jpeg КО 33 Л1.jpeg КО 33 Л2.jpeg КО 33 Л3.jpeg СВ 33 Л.jpeg СВ 33 Л1.jpeg СВ 33 Л2.jpeg СВ 33 Л3.jpeg СВ 33 Л4.jpeg СВ 33 Л5.jpeg СВ 33 Л6.jpeg ТП 33 Л.jpeg ТП 33 Л1.jpeg
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: EТ206601МТ
EТ00527 17.12.2019 08:30 Явен търг 85,798.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.ET206601 MT.pdf Dokumentacia Obekt-206601.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2017
EТ00502 16.12.2019 15:30 Явен търг 78,594.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 262.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-МТ . -2014-2017.rar ТП 2017.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2016
EТ00501 16.12.2019 15:00 Явен търг 45,725.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 262.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-МТ . -2014-2017.rar ТП 2016.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2015
EТ00500 16.12.2019 14:30 Явен търг 73,053.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 262.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-МТ . -2014-2017.rar ТП 2015.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2014
EТ00499 16.12.2019 14:00 Явен търг 19,955.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 262.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-МТ . -2014-2017.rar ТП 2014.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2013
EТ00498 16.12.2019 13:30 Явен търг 8,205.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 261.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2012 - 2013.rar ТП 2013.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Елена / Обект №: 2012
EТ00497 16.12.2019 13:00 Явен търг 22,598.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 261.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2012 - 2013.rar ТП 2012.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2012
EТ00485 16.12.2019 12:30 Явен търг 88,562.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2012.doc заповед ЕТ 2012.doc документация2012.pdf ОБЕКТ 2012.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2011
EТ00484 16.12.2019 12:00 Явен търг 27,169.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2011.doc заповед ЕТ 2011.doc заповед и документация2011.pdf ОБЕКТ 2011.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: