Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00372 23.05.2019 10:00 Явен търг 52,677.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1922-1.doc Документация електронен търг 1922-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1922-1.doc Протокол за обект № 1922-1.doc Протокол за обект №1922-1.docx Договор за обект №1922-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 53203.77 лв 23.05.2019 10:08:01
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00371 23.05.2019 08:30 Явен търг 17,607.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1921-1.doc Документация електронен търг 1921-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1921-1.doc Протокол за обект № 1921-1.doc Протокол за обект № 1921-1.docx Заповед за обект №1921-1-2.doc Протокол2_1921-1.docx Договор за обект №1921-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 18487.35 лв 23.05.2019 08:56:00
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00370 20.05.2019 13:30 Явен търг 76,803.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Zapoved ET 196614 MT.pdf Obekt-196614.rar
Резултати: spravka ob.ET196614MT.pdf protokol ob.ET196614MT.pdf zapoved ob.ET196614MT.pdf protokol ob.ET196614MT (2).pdf dogovor ET196614 MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00369 20.05.2019 11:30 Явен търг 41,058.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Zapoved ET 196613MT.pdf Obekt-196613.rar
Резултати: spravka ob.ET196613 MT.pdf protokol ob.ET19613MT.pdf zapoved ob.ET196613MT.pdf protokol ob.ET196613MT.pdf dogovor obET.196613 MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00368 20.05.2019 10:00 Явен търг 15,207.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Zapoved ET 196612 MT.pdf Obekt-196612.rar
Резултати: spravka ob.ET196612MT.pdf protokol ob.ET196612MT.pdf zapoved ob.ET196612MT.pdf protokol ob.ET196612MT (2).pdf dogovor ob.ET196612MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00367 20.05.2019 08:30 Явен търг 190,663.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Zapoved ET 196611 MT.pdf Obekt-196611.rar
Резултати: spravka ob.ET196611MT.pdf Protokol ob.ET196611MT.pdf zapoved ob.ET196611MT.pdf protokol ob.ET196611MT.pdf dogovor ob.ET 196611MT.pdf
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1923-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00366 09.05.2019 08:30 Явен търг 866,286.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1923-1.doc
Резултати: rezultati_1923-1.pdf protokol.pdf Dogovor_1923-1.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00362 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1933
EТ00362 19.04.2019 15:00 Явен търг 43,330.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1933 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 71_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 100_22.04.2019 г. прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1932
EТ00361 19.04.2019 13:30 Явен търг 43,735.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1932 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 70_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 99_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00360 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1931
EТ00360 19.04.2019 11:30 Явен търг 33,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1931 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 69_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 98_22.04.2019 г. прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1930
EТ00359 19.04.2019 10:00 Явен търг 65,564.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1930 технологични планове.pdf Документация.doc Заповед.doc Заглавна страница.pdf Заповед 68_22.03.2019 г. откриване търг.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 97_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1929
EТ00358 17.04.2019 15:00 Явен търг 46,504.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 67_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1929 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 92_17.04.2019 г._определен купувач.pdf ET1929 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1928
EТ00357 17.04.2019 13:30 Явен търг 43,571.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 66_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1928 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 91_17.04.2019 г. определен купувач.pdf ET1928 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1919ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00356 17.04.2019 11:30 Явен търг 110,170.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1919ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№47_ПРОТОКОЛ_1919ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1919.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00355 е прекратена!
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1918ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00355 17.04.2019 10:00 Явен търг 42,688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1918ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№48_ПРОТОКОЛ_1918ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1917ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00354 17.04.2019 08:30 Явен търг 65,823.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1917ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№44_ПРОТОКОЛ_1917ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1917.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1927
EТ00364 16.04.2019 15:00 Явен търг 60,882.60 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1927 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 65_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 88_16.04.2019 г. определен кукувач.pdf ЕТ1927 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00363 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1926
EТ00363 16.04.2019 13:30 Явен търг 77,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1926 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 64_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 86_16.04.2019 г. прекратяване търг.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1916ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00353 15.04.2019 11:30 Явен търг 76,894.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1916ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№36_ПРОТОКО_1916ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1916.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1915ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00352 15.04.2019 10:00 Явен търг 17,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1915ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№35_ПРОТОКОЛ_1915ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА.pdf
Допълнителна информация: