Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20120 Е
EТ00638 14.02.2020 12:30 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20120 E.rar Заглавна 20120 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20120 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20119 Е
EТ00637 14.02.2020 12:00 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20119 E.rar Заглавна 20119 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20119 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20118 Е
EТ00636 14.02.2020 11:30 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20118 E.rar Заглавна 20118 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20118 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20117 Е
EТ00635 14.02.2020 11:00 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20117 E.rar Заглавна 20117 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20117 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20116 Е
EТ00634 14.02.2020 10:30 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20116 E.rar Заглавна 20116 Е.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20116 Е.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2007-1
EТ00643 14.02.2020 09:00 Явен търг 64,731.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2007-1 - N.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол резултати обект № 2007-1.pdf Заповед резултати обект 2007-1.pdf Протокол документи обект № 2007-1 .pdf Договор обект № 2007-1 .pdf Анекс обект № 2007-1 .pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204911
EТ00640 10.02.2020 13:00 Явен търг 54,455.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Tehn.planove.rar Документация-Обект-204911.doc Заповед-Обект204911.doc dokumentacia ob.204911.pdf zapoved obekt 204911.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204911.pdf protokol ob.204911.pdf dogovor ob.204911.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204910
EТ00627 10.02.2020 12:00 Явен търг 47,631.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204910.pdf zapoved obekt 204910.pdf otd.123-d-sotr-karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204910.doc Заповед-Обект204910.doc уведомление до всички заинтересовани за обект 204910.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране и протокол-204910.pdf protokol ob.204910.pdf dogovor ob.204910.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204909
EТ00626 10.02.2020 11:30 Явен търг 23,397.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204909.pdf zapoved obekt 204909.pdf otd.119-l-sort-karnet-texn.plan.pdf otd.119-o-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204909.doc Заповед-Обект204909.doc уведомление до всички заинтересовани за обект 204909.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204909.pdf protokol ob.204909.pdf dogovor ob.204909.pdf aneks kam ob.204909.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204908
EТ00625 10.02.2020 11:00 Явен търг 60,973.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.-79-d-sort-karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204908.doc Заповед-Обект204908.doc zapoved obekt 204908.pdf dokumentacia ob.204908.pdf уведомление до всички заинтересовани за обект 204908.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране и протокол-204908.pdf protokol ob.204908.pdf dogovor ob.204908.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204907
EТ00624 10.02.2020 10:30 Явен търг 24,762.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved obekt 204907.pdf dokumentacia ob.204907.pdf 36-a-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204907.doc Заповед-Обект204907.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол -204907.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204906
EТ00623 10.02.2020 10:00 Явен търг 5,862.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.35-v-sort.karnet.texn.plan.pdf Документация-Обект-204906.doc Заповед-Обект204906.doc dokumentacia ob.204906.pdf zapoved obekt 204906.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол-204906.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204905
EТ00622 10.02.2020 09:30 Явен търг 19,584.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204905.pdf zapoved obekt 204905.pdf otd.35-b-sort.karnet.texn.plan.pdf Документация.doc Заповед.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол-204905.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204904
EТ00621 10.02.2020 09:00 Явен търг 51,093.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.35-a-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация.doc Заповед.doc zapoved obekt .204904.pdf dokumentacia ob.204904.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204904.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2011
EТ00633 05.02.2020 11:00 Явен търг 126,853.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2011 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2011 ЕТ.pdf протокол и договор № 5 за обект 2011.pdf Анекс към Договор № 5 за об.2011 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2010
EТ00632 05.02.2020 10:30 Явен търг 78,761.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2010 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2010 ЕТ.pdf протокол и Договор № 6 об 2010 ЕТ.pdf Анекс към Договор № 6 за об 2010 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2009
EТ00631 05.02.2020 10:00 Явен търг 102,074.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2009 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2009 ЕТ.pdf протокол и договор об 2009 ет.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2008
EТ00630 05.02.2020 09:30 Явен търг 96,788.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2008 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2008 ЕТ.pdf протокол и договор № 9 за обект 2008 ЕТ.pdf Анекс към Договор № 9 за об 2008 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2007
EТ00629 05.02.2020 09:00 Явен търг 52,692.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2007 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2007 ЕТ.pdf протокол и договор об 2007 ет.pdf Анекс към Договор № 4 за об 2007 ЕТ.pdf
ТП ДГС Елена / Обект №: 2009
EТ00628 04.02.2020 09:00 Явен търг 76,320.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 16.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2009.rar Protokol-ET00628.doc ПРОТОКОЛ- 2009.pdf D 0062 2009.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране обект ЕТ 2009 г.pdf
Последно потвърдена цена 77083.20 лв 05.02.2020 09:03:08