Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206611МТ
EТ00660 14.05.2020 11:00 Явен търг 22,073.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.ET206611 MT.pdf dokumentacia ob.ET 206611 MT.pdf Dokumenti Obekt-2066011.rar
Резултати:
Допълнителна информация: zapoved 206611 MT.pdf protokol 206611 MT.pdf
Процедура № EТ00659 е прекратена!
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206610МТ
EТ00659 14.05.2020 10:30 Явен търг 24,385.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.ET206610MT.pdf zapoved ob.ET 206610 MT.pdf Dokumenti Obekt-2066010.rar
Резултати:
Допълнителна информация: zapoved ob.206610 MT.pdf protokol ob.206610 MT.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206609МТ
EТ00658 14.05.2020 10:00 Явен търг 30,068.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ET206609 MT.pdf zapoved ob.ET206609MT.pdf Dokumenti Obekt-206609.rar
Резултати:
Допълнителна информация: zapoved ob.206609MT.pdf protokol ob.206609 MT.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206608МТ
EТ00657 14.05.2020 09:30 Явен търг 13,322.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.ET206608 MT.pdf zapoved ob ET 206608 MT.pdf Dokumenti Obekt-206608.rar
Резултати:
Допълнителна информация: zapoved ob.206608 MT.pdf protokol ob.206608MT.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206607МТ
EТ00656 14.05.2020 09:00 Явен търг 32,865.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.ET206607MT.pdf zapoved ob.ET206607MT.pdf Dokumenti Obekt-206607.rar
Резултати:
Допълнителна информация: zapoved ob.206607 MT.pdf protokol ob.206607 MT.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2015
EТ00655 24.04.2020 09:30 Явен търг 38,125.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ТП ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2015.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол обект № 2015 .pdf Заповед прекратяване обект № 2015 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2014
EТ00654 24.04.2020 09:00 Явен търг 68,109.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ТП ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2014.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол обект № 2014 .pdf Заповед прекратяване обект № 2014 .pdf
Процедура № EТ00653 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2013
EТ00653 25.03.2020 12:30 Явен търг 84,015.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед за откриване на търг Обект ЕТ2013.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2013.doc тп.rar Протокол ET00653.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2013.docx
Процедура № EТ00652 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2012
EТ00652 25.03.2020 12:00 Явен търг 70,105.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед за откриване на търг Обект ЕТ2012.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2012.doc тп.rar Протокол ET00652.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2012.docx
Процедура № EТ00651 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2011
EТ00651 25.03.2020 11:30 Явен търг 64,726.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед за откриване на търг Обект ЕТ2011.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2011.doc тп.rar Протокол ET00651.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2011.docx
Процедура № EТ00650 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2010
EТ00650 25.03.2020 11:00 Явен търг 50,197.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед за откриване на търг Обект ЕТ2010.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2010.doc тп.rar Протокол ET00650.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2010.docx
Процедура № EТ00649 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2009
EТ00649 25.03.2020 10:30 Явен търг 64,039.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед за откриване на търг Обект ЕТ2009.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2009.doc тп.rar Протокол ET00649.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2009.docx
Процедура № EТ00648 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ET 2008 MT
EТ00648 25.03.2020 10:00 Явен търг 145,890.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед за откриване на търг Обект ЕТ2008.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2008 МТ.doc тп.rar Протокол ET00648.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2008 МТ.docx
Процедура № EТ00647 е прекратена!
ТП ДГС Елена / Обект №: 2017
EТ00647 26.02.2020 09:30 Явен търг 78,594.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z.30.pdf декларации.doc Други условия .doc Заявление.doc проект на договор.doc TP 283ж.pdf Протокол ET00647 (1).pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved prekr obekt 2017.pdf
ТП ДГС Елена / Обект №: 2016
EТ00646 26.02.2020 09:00 Явен търг 45,725.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z.30.pdf декларации.doc Други условия .doc Заявление.doc проект на договор.doc ТР 281е 289д 289г.pdf Протокол ET00646 (1).pdf Протокол обект ЕТ 2016.pdf D 00646- 2016.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved klasir obekt 2016.pdf
Процедура № EТ00645 е прекратена!
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2008
EТ00645 25.02.2020 09:30 Явен търг 74,544.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2008 пораджба електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация: протокол за прекратяване на обект 2008_cor.pdf заповед за прекратяване на обект 2008_cor.pdf
Процедура № EТ00644 е прекратена!
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2007
EТ00644 25.02.2020 09:00 Явен търг 34,637.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2007 пораджба електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация: протокол за прекратяване на обект 2007_cor.pdf заповед за прекратяване на обект 2007_cor.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2005 Е
EТ00642 14.02.2020 14:00 Явен търг 27,864.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_2005 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 2005 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2004 Е
EТ00641 14.02.2020 13:30 Явен търг 15,367.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_2004 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 2004 Е.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20121 Е
EТ00639 14.02.2020 13:00 Явен търг 48,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20121 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол класиране.pdf Заповед класиране.pdf Протокол 2.pdf Договор 20121 Е.pdf