Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1942 ЕТ
EТ00419 11.10.2019 08:30 Явен търг 25,007.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1942.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1942.pdf протокол и договор абект 1942.pdf
Последно потвърдена цена 25257.07 лв 11.10.2019 08:33:08
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1941 ЕТМТ
EТ00418 09.10.2019 10:00 Явен търг 17,922.80 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1941 ЕТ МТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1941.pdf протокол и договор абект 1941.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1940 ЕТМТ
EТ00417 09.10.2019 09:30 Явен търг 13,316.80 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1940 ЕТМТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1940.pdf протокол и заповед об 1940 ЕТМТ.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1939 ЕТМТ
EТ00416 09.10.2019 09:00 Явен търг 40,347.40 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1939 ЕТМТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1939.pdf протокол и договор обект 1939 ЕТМТ.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1938 ЕТМТ
EТ00415 09.10.2019 08:30 Явен търг 21,843.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1938 ЕТ МТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1938.pdf протокол и договор абект 1938.pdf
Последно потвърдена цена 22279.86 лв 09.10.2019 08:34:06
електронен търг
EТ00414 03.10.2019 15:30 Явен търг 18,810.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 1924.doc заповед ЕТ 1924.doc 1924.pdf 1924 - ЗАПОВЕД И ДОК.pdf Русия лес 70 ПРОДАЖДА1924.doc
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1924.pdf ЕТ1924 ПО ЧЛ 35.pdf
електронен търг
EТ00413 03.10.2019 15:00 Явен търг 46,403.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1923 - ЗАПОВЕД И ДОК.pdf Документация ЕТ 1923.doc заповед ЕТ 1923.doc 1923.pdf ЕЛЕВЬОР ДЮ ШЕВ ПРОДАЖБАР1923.doc
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1923.pdf 1923 по чл 35.pdf
електронен търг
EТ00412 03.10.2019 14:30 Явен търг 50,130.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 1922.doc заповед ЕТ 1922.doc 1922.pdf 1922-ЗАПОВЕД И ДОК.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1922.pdf
електронен търг
EТ00411 03.10.2019 14:00 Явен търг 45,420.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1921-ЗАПОВЕД И ДОК.pdf Документация ЕТ 1921.doc заповед ЕТ 1921.doc 1921.pdf Агро лес 2004 ПРОДАЖБА1921.doc
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1921.pdf ЕТ1921ПО ЧЛ 35.pdf
електронен търг
EТ00410 03.10.2019 13:30 Явен търг 17,780.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 1920.doc заповед ЕТ 1920.doc 1920.pdf 1920-ЗАПОВЕД И ДОК.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1920.pdf
Продажба на прогнозни количества добита на временен склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00408 27.09.2019 10:00 Явен търг 27,682.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1928-1.doc Документация електронен търг 1928-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол за обект №1928-1.doc Заповед за обект №1928-1.doc Договор 1928-1.doc Протокол №2 за обект № 1928-1.docx
Последно потвърдена цена 27958.82 лв 27.09.2019 10:13:23
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене / от територията на ТП ДГС “Силистра" обект 1936
EТ00406 19.09.2019 16:30 Явен търг 7,439.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1936 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1936 ЕТ.pdf Договор № 34 об 1936 ЕТ.pdf ПСЗС об 1936 ЕТ.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене / от територията на ТП ДГС “Силистра" обект 1937
EТ00407 19.09.2019 15:30 Явен търг 5,716.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1937 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1937 ЕТ.pdf протокол и договор за обект 1937.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00405 29.08.2019 11:30 Явен търг 8,004.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1931 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1931.pdf протокол 8 ПСЗС об 1931.pdf Договор 30 об 1931 ЕТ.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00403 29.08.2019 10:30 Явен търг 19,698.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1930 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1930.pdf протокол 7 ПСЗС об 1930.pdf Договор 29 об 1930 ok.pdf
Последно потвърдена цена 19894.98 лв 30.08.2019 10:33:05
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00402 29.08.2019 10:00 Явен търг 5,716.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1929 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1929.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00401 29.08.2019 09:30 Явен търг 7,424.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1928 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1928.pdf протокол 6 ПСЗС об 1928.pdf Договор № 27 об 1928.pdf
Последно потвърдена цена 7498.24 лв 30.08.2019 14:03:58
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене/
EТ00400 29.08.2019 09:00 Явен търг 10,579.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1927 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1927.pdf протокол № 5 ПСЗС 03.09.2019 г. об 1927.pdf Договор № 28 об 1927.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене и ОЗМ/
EТ00399 29.08.2019 08:30 Явен търг 7,439.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1926 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1926.pdf
Електронен търг с наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла Обект №ЕТ 1914
EТ00398 12.08.2019 13:30 Явен търг 293,337.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект 1914 Покупко-продажба.pdf Документация електронен търг предварителна продажба обект 1914.doc Технологични планове ЕТ 1914.rar Протокол Обект ЕТ1914.pdf Договор Обект ЕТ1914 покупко-продажба.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране Обект ЕТ1914.pdf
Последно потвърдена цена 296270.00 лв 12.08.2019 13:33:51