Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2013
EТ00620 24.01.2020 10:30 Явен търг 416,867.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2013.doc zapoved_2013.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati.pdf
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2012
EТ00619 24.01.2020 09:30 Явен търг 401,516.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2012.doc zapoved_2012.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati.pdf
Процедура № EТ00618 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2009
EТ00618 22.01.2020 12:30 Явен търг 29,685.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 9_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2009 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 40_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00616 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2008
EТ00616 22.01.2020 12:00 Явен търг 65,088.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед .doc Заповед 8_02.01.2020 откриване търг.pdf Документация.doc 2008 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 39_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00617 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2006
EТ00617 22.01.2020 11:30 Явен търг 36,278.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 7_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2006 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 38_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00615 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2005
EТ00615 22.01.2020 11:00 Явен търг 22,617.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 6_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2005 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 37_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00614 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2004
EТ00614 22.01.2020 10:30 Явен търг 40,392.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 5_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2004 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 36_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00613 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2002
EТ00613 22.01.2020 10:00 Явен търг 108,608.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 4_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2002 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 35_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00612 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2001
EТ00612 22.01.2020 09:30 Явен търг 84,921.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 3_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2001 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 34_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2009-1
EТ00611 21.01.2020 13:00 Явен търг 73,871.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2009-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2009-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2008-1
EТ00610 21.01.2020 12:30 Явен търг 47,268.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2008-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2008-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2007-1
EТ00609 21.01.2020 12:00 Явен търг 64,731.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2007-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед прекратяване обект № 2007-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2006-1
EТ00608 21.01.2020 11:30 Явен търг 45,273.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2006-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2006-1.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2005-1
EТ00607 21.01.2020 11:00 Явен търг 49,087.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2005-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2005-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2004-1
EТ00606 21.01.2020 10:30 Явен търг 51,921.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2004-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2004-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2003-1
EТ00605 21.01.2020 10:00 Явен търг 50,966.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2003 -1.rar Уведомление обект № 2003-1 .pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2003-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2002-1
EТ00604 21.01.2020 09:30 Явен търг 49,708.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2002-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2002-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2001-1
EТ00603 21.01.2020 09:00 Явен търг 60,598.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2001-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2001-1.pdf
Последно потвърдена цена 61203.00 лв 22.01.2020 09:03:05
Процедура № EТ00588 е прекратена!
ТП ДГС Разград / Обект №: 20409
EТ00588 15.01.2020 16:00 Явен търг 41,646.82 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 230v.pdf 242b.pdf 246d.pdf 252g.pdf 257z.pdf 267b.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020.doc Uslovia_20409.doc zaglavna.docx Zap_20409.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20409_cor.pdf
ТП ДГС Разград / Обект №: 20408
EТ00587 15.01.2020 15:00 Явен търг 45,251.67 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 275 b.pdf 277 m.pdf 283 f.pdf 288o.pdf 303 e.pdf 342 i.pdf 346 e.pdf 348 v.pdf 394 o.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020.doc Uslovia_20408.doc zaglavna.docx Zap_20408.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20408_cor.pdf