Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1911
EТ00381 06.06.2019 10:00 Явен търг 202,909.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1911
Дървесен вид тп
Едра 2451 куб.м.
Средна 709 куб.м.
Дребна 167 куб.м.
За огрев 134 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 3475 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ 1911.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект 1911.doc тп1911.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00380 30.05.2019 13:30 Явен търг 21,810.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1915МТ
Дървесен вид цр,ак
Едра 0 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
За огрев 204 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 321 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1915 МТ.docx Заповед ЕТ 1915 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00379 29.05.2019 15:00 Явен търг 44,598.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1914МТ
Дървесен вид бл, срлп, цр, кгбр, мжд, дб, кл,
Едра 34 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 573 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 645 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1914 МТ.docx Заповед ЕТ 1914 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00378 29.05.2019 13:30 Явен търг 58,356.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1913МТ
Дървесен вид бб, чб, гбр, бл, ак, срлп, тп, цр, кгбр, брс, мжд, дб, кл,
Едра 96 куб.м.
Средна 77 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 665 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 853 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1913 МТ.docx Заповед ЕТ 1913 МТ.docx Заявление Декларация.docx тех план.pdf заповед и документация.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00377 29.05.2019 11:30 Явен търг 21,448.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1912МТ
Дървесен вид чб,бб,цр,срлп,здг,гбр,кгбр,кл,мжд
Едра 12 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
За огрев 218 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 348 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1912 МТ.docx Заповед ЕТ 1912 МТ.docx заповед и документаця.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина
EТ00376 29.05.2019 10:00 Явен търг 35,156.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1911МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 427 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 517 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1911 МТ.docx Заповед ЕТ 1911 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина
EТ00375 29.05.2019 08:30 Явен търг 27,122.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1910МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр,ак,бб,врб,кл,гбр
Едра 2 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 383 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 412 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1910 МТ.docx Заповед ЕТ 1910 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1918ЕТ-ТП ДГС Плачковц
EТ00374 27.05.2019 13:30 Явен търг 42,688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1918ЕТ
Дървесен вид бб,чб, бл, ак, лп, цр, кгбр
Едра 84 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 673 куб.м.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1918ET - нов.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00373 23.05.2019 11:30 Явен търг 15,361.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923-1
Дървесен вид кгбр, кл, мжд, цр, чб
Едра 13 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 213 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 233 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1923-1.doc Документация електронен търг 1923-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00372 23.05.2019 10:00 Явен търг 52,677.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1922-1
Дървесен вид гбр, срлп, цр
Едра 313 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 339 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 772 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1922-1.doc Документация електронен търг 1922-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00371 23.05.2019 08:30 Явен търг 17,607.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1921-1
Дървесен вид бл, здб, кл, пяс, срлп, цр
Едра 13 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 243 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 265 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1921-1.doc Документация електронен търг 1921-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00370 20.05.2019 13:30 Явен търг 76,803.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196614МТ
Дървесен вид срлп,здб
Едра 259 куб.м.
Средна 288 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
За огрев 439 куб.м.
ОЗМ 100 куб.м.
Всичко 1108 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196614 MT.pdf Obekt-196614.rar
Резултати: spravka ob.ET196614MT.pdf protokol ob.ET196614MT.pdf zapoved ob.ET196614MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00369 20.05.2019 11:30 Явен търг 41,058.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196613МТ
Дървесен вид срлп,кл, гбр
Едра 212 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
За огрев 231 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 541 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196613MT.pdf Obekt-196613.rar
Резултати: spravka ob.ET196613 MT.pdf protokol ob.ET19613MT.pdf zapoved ob.ET196613MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00368 20.05.2019 10:00 Явен търг 15,207.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196612МТ
Дървесен вид срлп
Едра 107 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 55 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 195 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196612 MT.pdf Obekt-196612.rar
Резултати: spravka ob.ET196612MT.pdf protokol ob.ET196612MT.pdf zapoved ob.ET196612MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00367 20.05.2019 08:30 Явен търг 190,663.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196611МТ
Дървесен вид тп
Едра 1844 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 2151 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196611 MT.pdf Obekt-196611.rar
Резултати: spravka ob.ET196611MT.pdf Protokol ob.ET196611MT.pdf zapoved ob.ET196611MT.pdf
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1923-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00366 09.05.2019 08:30 Явен търг 866,286.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923-1
Дървесен вид тп, ак
Едра 7852 куб.м.
Средна 1334 куб.м.
Дребна 527 куб.м.
За огрев 777 куб.м.
ОЗМ 76 куб.м.
Всичко 10566 куб.м.
Документи: 1923-1.doc
Резултати: rezultati_1923-1.pdf protokol.pdf Dogovor_1923-1.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00362 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1933
EТ00362 19.04.2019 15:00 Явен търг 43,330.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1933
Дървесен вид бк, гбр, здб, трп, чб
Едра 65 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 343 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 610 куб.м.
Документи: 1933 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 71_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 100_22.04.2019 г. прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1932
EТ00361 19.04.2019 13:30 Явен търг 43,735.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1932
Дървесен вид ак, глд, кгбр, мжд, чб
Едра 5 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
За огрев 450 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 659 куб.м.
Документи: 1932 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 70_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 99_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00360 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1931
EТ00360 19.04.2019 11:30 Явен търг 33,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1931
Дървесен вид ак, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, цр
Едра 9 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 386 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 485 куб.м.
Документи: 1931 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 69_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 98_22.04.2019 г. прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1930
EТ00359 19.04.2019 10:00 Явен търг 65,564.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1930
Дървесен вид бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, цр
Едра 47 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 744 куб.м.
ОЗМ 122 куб.м.
Всичко 928 куб.м.
Документи: 1930 технологични планове.pdf Документация.doc Заповед.doc Заглавна страница.pdf Заповед 68_22.03.2019 г. откриване търг.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 97_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация: