Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19124Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00430 31.10.2019 13:30 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19124 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19123Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00429 31.10.2019 13:00 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19123 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19122Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00428 31.10.2019 12:30 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19122 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19121Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00427 31.10.2019 12:00 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19121 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1949 ЕТ
EТ00426 11.10.2019 12:00 Явен търг 24,530.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1949.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1949.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1948 ЕТ
EТ00424 11.10.2019 11:30 Явен търг 26,086.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1948.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1948.pdf
Последно потвърдена цена 26346.86 лв 11.10.2019 11:33:02
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1947 ЕТ
EТ00425 11.10.2019 11:00 Явен търг 19,422.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1947.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1947.pdf
Последно потвърдена цена 19810.44 лв 11.10.2019 11:04:08
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1946 ЕТ
EТ00423 11.10.2019 10:30 Явен търг 16,850.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1946.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1946.pdf
Последно потвърдена цена 17187.00 лв 11.10.2019 10:34:12
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1945 ЕТ
EТ00422 11.10.2019 10:00 Явен търг 28,007.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1945 ET.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1945.pdf
Последно потвърдена цена 28567.14 лв 11.10.2019 10:04:03
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1944 ЕТ
EТ00421 11.10.2019 09:30 Явен търг 17,621.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1944.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1944.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1943 ЕТ
EТ00420 11.10.2019 09:00 Явен търг 32,280.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1943.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1943.pdf
Последно потвърдена цена 32925.60 лв 11.10.2019 09:04:05
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1942 ЕТ
EТ00419 11.10.2019 08:30 Явен търг 25,007.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1942.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1942.pdf
Последно потвърдена цена 25257.07 лв 11.10.2019 08:33:08
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1941 ЕТМТ
EТ00418 09.10.2019 10:00 Явен търг 17,922.80 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1941 ЕТ МТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1941.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1940 ЕТМТ
EТ00417 09.10.2019 09:30 Явен търг 13,316.80 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1940 ЕТМТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1940.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1939 ЕТМТ
EТ00416 09.10.2019 09:00 Явен търг 40,347.40 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1939 ЕТМТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1939.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на дървесина на корен предназначена за местните търговци, по категории и асортименти от горски територии Държавна собственост стопанисвани от ТП „ДГС-Силистра об 1938 ЕТМТ
EТ00415 09.10.2019 08:30 Явен търг 21,843.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1938 ЕТ МТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1938.pdf
Последно потвърдена цена 22279.86 лв 09.10.2019 08:34:06
електронен търг
EТ00414 03.10.2019 15:30 Явен търг 18,810.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 1924.doc заповед ЕТ 1924.doc 1924.pdf 1924 - ЗАПОВЕД И ДОК.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1924.pdf ЕТ1924 ПО ЧЛ 35.pdf
електронен търг
EТ00413 03.10.2019 15:00 Явен търг 46,403.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1923 - ЗАПОВЕД И ДОК.pdf Документация ЕТ 1923.doc заповед ЕТ 1923.doc 1923.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1923.pdf 1923 по чл 35.pdf
електронен търг
EТ00412 03.10.2019 14:30 Явен търг 50,130.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 1922.doc заповед ЕТ 1922.doc 1922.pdf 1922-ЗАПОВЕД И ДОК.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1922.pdf
електронен търг
EТ00411 03.10.2019 14:00 Явен търг 45,420.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1921-ЗАПОВЕД И ДОК.pdf Документация ЕТ 1921.doc заповед ЕТ 1921.doc 1921.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1921.pdf ЕТ1921ПО ЧЛ 35.pdf