Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00202 08.08.2018 15:00 Явен търг 52,419.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1828;
Дървесен вид ак;
Едра 22 куб.м.
Средна 255 куб.м.
Дребна 92 куб.м.
За огрев 766 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1135 куб.м.
Документи: обект № 1828.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00201 08.08.2018 13:30 Явен търг 43,640.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18026
Дървесен вид бк
Едра 233 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 260 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 549 куб.м.
Документи: Заповед № РД-88.pdf ел.търг 18026.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00199 08.08.2018 11:30 Явен търг 67,446.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18025
Дървесен вид бк
Едра 521 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 159 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Всичко 761 куб.м.
Документи: ел.търг 18025.rar Заповед № РД-87.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Буйновци"
EТ00203 08.08.2018 10:00 Явен търг 12,416.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18021
Дървесен вид бк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 194 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 194 куб.м.
Документи: Заповед 104.pdf Обект 18021.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1846
EТ00198 27.07.2018 13:30 Явен търг 18,990.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1846
Дървесен вид срлп, здб,
Едра 79 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
За огрев 279 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 446 куб.м.
Документи: Z.289.pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН-1845, 1846 MF.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1845
EТ00197 27.07.2018 11:30 Явен търг 44,399.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1845
Дървесен вид бк, гбр, здб,срлп
Едра 185 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 559 куб.м.
ОЗМ 123 куб.м.
Всичко 909 куб.м.
Документи: Z.289.pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН-1845, 1846 MF.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества добита дървесина , ТП ДГС Елена, 1839-1
EТ00195 19.07.2018 15:00 Явен търг 74,421.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1839-1
Дървесен вид бк,цр,бб,гбр,кгбр,здб,трп,ак
Едра 137 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
За огрев 753 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 1012 куб.м.
Документи: Z. 270.pdf ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ прогнозни 1839-1 - MF.rar
Резултати: spravka, protokol i zapoved ET 1839-1.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1840
EТ00194 19.07.2018 13:30 Явен търг 11,018.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1840
Дървесен вид бб,бк, здб,гбр,кгбр,цр
Едра 5 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 231 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 266 куб.м.
Документи: Z.268.pdf ЕЛ ТЪРГ КОРЕН -1840 -2018 ОБЩО.rar
Резултати: spravka, protokol i zapoved ET 1840.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1842
EТ00193 19.07.2018 11:30 Явен търг 54,698.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1842
Дървесен вид здб,гбр,лп,мжд
Едра 32 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 1173 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 1274 куб.м.
Документи: Z.267.pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН-1838 1842 -2018 MF.rar
Резултати: spravka, protokol i zapoved ET 1842.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1838
EТ00192 19.07.2018 10:00 Явен търг 33,433.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1838
Дървесен вид бк
Едра 182 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 349 куб.м.
ОЗМ 130 куб.м.
Всичко 667 куб.м.
Документи: Z.267.pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН-1838 1842 -2018 MF.rar
Резултати: spravka, protokol i zapoved ET 1838.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00191 18.07.2018 15:00 Явен търг 8,704.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18024
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 0 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 136 куб.м.
Документи: Заповед РД-74.pdf Обект № 18024.rar
Резултати: Protokol_18024 .doc З-Д КЛАСИРАНЕ 18024.doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00190 18.07.2018 13:30 Явен търг 30,262.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18023
Дървесен вид бк
Едра 325 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 2 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 348 куб.м.
Документи: Заповед РД-73.pdf Обект № 18023.rar
Резултати: Protokol_18023.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 18023 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00189 18.07.2018 11:30 Явен търг 39,380.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18022
Дървесен вид бб, бк, гбр,здгл, здб
Едра 48 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 462 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 574 куб.м.
Документи: Заповед РД-72.pdf Обект № 18022.rar
Резултати: Protokol_18022 .doc З-Д КЛАСИРАНЕ 18022 .doc
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00188 е прекратена!
Продажба на дървесина
EТ00188 18.07.2018 10:00 Явен търг 12,416.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18021
Дървесен вид бк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 194 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 12416 куб.м.
Документи: Заповед РД-71.pdf Обект № 18021.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00187 17.07.2018 15:00 Явен търг 11,150.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18020
Дървесен вид бб, бк, гбр, , здб, шст
Едра 7 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 165 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 172 куб.м.
Документи: Заповед РД-70.pdf Обект № 18020.rar
Резултати: Protokol_18020 .doc З-Д КЛАСИРАНЕ 18020 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00186 17.07.2018 13:30 Явен търг 16,558.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18019
Дървесен вид бб, бк, гбр, здгл, здб
Едра 11 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 234 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 251 куб.м.
Документи: Заповед РД-69.pdf Обект № 18019.rar
Резултати: Protokol_18019 .doc З-Д КЛАСИРАНЕ 18019 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00185 17.07.2018 11:30 Явен търг 23,675.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18018
Дървесен вид бб, бк, яс, здгл
Едра 22 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 290 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Всичко 361 куб.м.
Документи: Заповед РД-68.pdf Обект № 18018.rar
Резултати: Protokol_18018.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 18018 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00184 17.07.2018 10:00 Явен търг 53,479.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 180017
Дървесен вид бк, гбр, здб, шст
Едра 435 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 136 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Всичко 602 куб.м.
Документи: Заповед РД-67.pdf Обект № 18017.rar
Резултати: Protokol_18017.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 18017 .doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 66854.00 лв 17.07.2018 11:36:54
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1853 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00196 17.07.2018 08:30 Явен търг 77,140.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1853
Дървесен вид акация
Едра 109 куб.м.
Средна 443 куб.м.
Дребна 74 куб.м.
За огрев 1091 куб.м.
ОЗМ 121 куб.м.
Всичко 0 куб.м.
Документи: dekl_58.doc adm_sved.doc Dekl_podizp.doc dekl_ogled.doc Dekl_oborudvane.doc Zaiavl prod.doc deklaraciq_ 74_ 5.docx заглавна.doc dogovor_st_prodagba_2018_1.doc Zap_1853_1801_voden.doc Uslovia_1853_1801.doc ТП 1 13 Д.jpeg ТП 2 13 Д.jpeg КО 1 13 Д.jpeg КО 2 13 Д.jpeg КО 3 13 Д.jpeg КО 4 13 Д.jpeg СВ 1 13 Д.jpeg заповед 229.pdf
Резултати: заличена протокол № 47.pdf заличена Заповед №РД-05-250.pdf Справка за процедура№ЕТ00196.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 84854.00 лв 17.07.2018 10:24:03
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1804 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00103 09.07.2018 10:00 Явен търг 33,385.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1804.rar
Резултати: Протокол №68.pdf Справка 1 -04.01.2018.pdf Протокол № 1.pdf Заповед №РД-05-15.pdf Р Е Ш Е Н И Е 30 2018 1804.docx Заповед №РД-05-195-1.pdf протокол №46 09.07.2018.pdf заповед № РД-05-238 09.07.2018.pdf Преглед на процедура №ЕТ00103.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 60760.70 лв 09.07.2018 14:08:43