Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2009
EТ00545 09.01.2020 14:00 Явен търг 64,226.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2009 пораджба прогнозни електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2008
EТ00544 09.01.2020 13:00 Явен търг 74,544.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2008 пораджба прогнозни електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2007
EТ00543 09.01.2020 12:00 Явен търг 34,637.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2007 пораджба прогнозни електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2006
EТ00542 09.01.2020 11:00 Явен търг 45,978.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2006 пораджба прогнозни електронен.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2005
EТ00541 09.01.2020 10:00 Явен търг 153,046.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2005 електронен търг стояща.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2009
EТ00554 23.12.2019 15:00 Явен търг 73,871.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2009.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2008
EТ00553 23.12.2019 14:30 Явен търг 47,268.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2008.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2007
EТ00552 23.12.2019 14:00 Явен търг 64,731.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2007.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2006
EТ00551 23.12.2019 13:30 Явен търг 45,273.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2006.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2005
EТ00550 23.12.2019 13:00 Явен търг 49,087.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2005.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2004
EТ00549 23.12.2019 12:30 Явен търг 51,921.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2004.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2004 АК
EТ00517 23.12.2019 12:00 Явен търг 15,795.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед об 2003 ЕТ.doc Документация об2003 ЕТ.doc ТП 2003.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2003 ЕТ
EТ00516 23.12.2019 11:30 Явен търг 122,025.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед об 2003 ЕТ.doc Документация об2003 ЕТ.doc ТП 2003.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2003
EТ00548 23.12.2019 11:00 Явен търг 60,038.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2003.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2002-1
EТ00515 23.12.2019 10:30 Явен търг 83,257.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2002-1.Заповед обявяване.doc Документация 2002-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2002
EТ00547 23.12.2019 10:00 Явен търг 49,708.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2002.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2001-1
EТ00512 23.12.2019 09:30 Явен търг 209,449.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2001-1.Заповед обявяване.doc Документация 2001-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2001
EТ00546 23.12.2019 09:00 Явен търг 60,598.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2001.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Плачковци / Обект №: 2014ЕТ
EТ00540 19.12.2019 11:30 Явен търг 25,788.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДСГ_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_2014ЕТ.pdf т.план_обект_2014ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Плачковци / Обект №: 2013ЕТ
EТ00539 19.12.2019 11:00 Явен търг 44,031.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_2013ЕТ.pdf т.план_обект_2013ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: