Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1902-1
EТ00256 06.12.2018 13:30 Явен търг 49,267.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1902-1
Дървесен вид бб, чб, цр,гбр,
Едра 142 куб.м.
Средна 225 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
За огрев 284 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 665 куб.м.
Документи: Z . 606 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1902-1 -.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00247 05.12.2018 11:30 Явен търг 10,495.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1910С
Дървесен вид чб,ак
Едра 8 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 236 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 265.1 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ET1910С.pdf Заповед 1910С.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00246 05.12.2018 10:00 Явен търг 21,049.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1909
Дървесен вид ак,бк,блг,гбр,здб,цр,чб
Едра 41 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 446 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 508 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1909.pdf ЗАПОВЕД ЕТ 1909.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00245 05.12.2018 08:30 Явен търг 9,272.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1908
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 244 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 244 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1908.pdf заповед ет1908.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00241 04.12.2018 15:00 Явен търг 16,444.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1904МТ
Дървесен вид бб,бк,мждр,см,яб,яв
Едра 139 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 61 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 318 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1904МТ.pdf заповед1904мт.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00240 04.12.2018 13:30 Явен търг 18,073.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1903МТ
Дървесен вид ак,бб,блг,гбр,трп,цр,чб
Едра 147 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 166 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Всичко 377 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1903МТ.pdf ЗАПОВЕД1903МТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00244 04.12.2018 11:30 Явен търг 73,632.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1907
Дървесен вид бк
Едра 518 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 46 куб.м.
За огрев 449 куб.м.
ОЗМ 200 куб.м.
Всичко 1217 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ET1907.pdf заповед ет1907.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00243 04.12.2018 10:00 Явен търг 27,213.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1906
Дървесен вид ак,бб,блг,гбр,цр,чб
Едра 108 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 318 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Всичко 622 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1906.pdf заповедЕТ 1906.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00242 04.12.2018 08:30 Явен търг 47,036.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1905
Дървесен вид бк,врб,см,трп
Едра 386 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
За огрев 243 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Всичко 729 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1905.pdf ЗАПОВЕД ЕТ1905.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00239 29.11.2018 15:00 Явен търг 61,846.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1902МТ
Дървесен вид бк,врб,гбр,здгл,см,трп
Едра 555 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
За огрев 183 куб.м.
ОЗМ 105 куб.м.
Всичко 935 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1902МТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 1902МТ.pdf
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00238 29.11.2018 13:30 Явен търг 30,020.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1901МТ
Дървесен вид бб,см,здгл,чб,ак,бк,гбр,явр
Едра 179 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
За огрев 241 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 562 куб.м.
Документи: 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1901МТ.pdf Заповед 1901МТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1902 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00254 29.11.2018 11:30 Явен търг 114,392.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1902 Е
Дървесен вид бк, гбр, трп, бб
Едра 878 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 36 куб.м.
За огрев 448 куб.м.
ОЗМ 342 куб.м.
Всичко 1865 куб.м.
Документи: Документи 1902Е.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1901 E - МТ на ТП ДЛС "Росица"
EТ00234 29.11.2018 10:00 Явен търг 82,262.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1901 Е - МТ
Дървесен вид чб, бб, см, дгл, бк, гбр, лп, чрш, трп
Едра 603 куб.м.
Средна 193 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
За огрев 383 куб.м.
ОЗМ 214 куб.м.
Всичко 1444 куб.м.
Документи: Документи1901Е-МТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00237 28.11.2018 15:00 Явен търг 21,873.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ19102
Дървесен вид бб,чб,см,здгл
Едра 149 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 250 куб.м.
Документи: ДЕКЛАРАЦИИ.doc договор-проект.pdf завление - участие.doc Заповед ЕТ19102.pdf Тръжни регламенти.pdf УСЛОВИЯ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00236 28.11.2018 13:30 Явен търг 21,873.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ19101МТ
Дървесен вид бб,чб,см,здгл
Едра 149 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 250 куб.м.
Документи: ДЕКЛАРАЦИИ.doc договор-проект.pdf завление - участие.doc Заповед ЕТ19101МТ.pdf Тръжни регламенти.pdf УСЛОВИЯ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1911 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00255 28.11.2018 11:30 Явен търг 72,441.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911
Дървесен вид ак, гбр, здб, кл, лп, цр, яс,
Едра 406 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
За огрев 862 куб.м.
ОЗМ 104 куб.м.
Всичко 1487 куб.м.
Документи: 1911.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1910 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00253 28.11.2018 10:00 Явен търг 84,853.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1910
Дървесен вид гбр, здб, кл, лп, цр, яс
Едра 596 куб.м.
Средна 119 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
За огрев 813 куб.м.
ОЗМ 218 куб.м.
Всичко 1757 куб.м.
Документи: 1910.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1909 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00252 28.11.2018 08:30 Явен търг 83,792.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1909
Дървесен вид тп
Едра 767 куб.м.
Средна 274 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
За огрев 450 куб.м.
ОЗМ 183 куб.м.
Всичко 1694 куб.м.
Документи: 1909.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1908 на територията на ДГС-Сесла8
EТ00251 27.11.2018 15:00 Явен търг 58,346.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1908
Дървесен вид бл, гбр, кл, лп, цр, яс,
Едра 439 куб.м.
Средна 141 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
За огрев 525 куб.м.
ОЗМ 96 куб.м.
Всичко 1209 куб.м.
Документи: 1908.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1907 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00250 27.11.2018 13:30 Явен търг 26,849.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1907
Дървесен вид ак, цр,
Едра 86 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
За огрев 340 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Всичко 586 куб.м.
Документи: 1907.rar
Резултати:
Допълнителна информация: