Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00342/23052020/135003 - ULF3EE7
Дата/Час: 23.05.2020 13:52
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - УЛ. "Първа
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3142АН
Номер на ремарке: СС5511ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Станчев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 25.3 м³
Общо: 4 бр. / 55 пр.м³ / 25.3 м³
Всичко: 4 бр. / 55 пр.м³ / 25.3 м³